Nu finns sanktionerade cuper på hemsidan

Med anledning av de nya nationella bestämmelserna om att inte kora slutsegrare i tävlingar för barn till och med 12 år som infördes 2017, kommer vi nu att informera om vilka cuper som har fått sanktion och använder sig av godkända bestämmelserna.

Här hittar du distriktets sanktionerade cuper!

Sidan uppdateras efterhand och en inskickad sanktion måste behandlas innan den kommer upp på hemsidan. Därför kan det dröja innan den publiceras.

Vi vill även påminna om att en straffavgift på upp till 25 000 kr kan tilldelas förening som inte följer bestämmelserna.