Föreslå ledamöter till Valberedningen

"Valberedningen, som ska bestå av kvinnor och män, utgörs av ordföranden med en suppleant och högst fyra övriga ledamöter. Ordföranden och dennes suppleant föreslås av styrelsen. Dessa får inte ingå i styrelsen. Övriga ledamöter föreslås av årsmötet.", så står det i Stockholms FF:s stadgar.

Till årsmötet behöver vi förslag på nya ledamöter till vår Valberedning.

Om er förening har en bra kandidat som kan vara ledamot i Stockholms FF:s Valberedning hör du av dig till Helena Rydh.

Det går även att presentera förslaget på årsmötet som äger rum den 6 mars, men tas tacksamt emot innan.

Till årets årsmöte ser vi helst förslag på kvinnor.