Styrelsens förslag – Strategier och Mål 2018-2022

Under 2017 har styrelsen för Stockholms Fotbollförbund tillsammans med personal från kansliet, kommittéer och föreningsrepresentanter vid ett antal tillfällen träffats och diskuterat fokus för svensk fotboll i allmänhet och Stockholmsfotbollen i synnerhet.

Nu är vi framme vid ett konkret förslag och naturligt kommer det att finnas tankar och åsikter som vi inte har fångat. Men det finns fortfarande chans att lämna din och föreningens åsikt.

Efter ett gediget arbete är nu styrelsens förslag klart. Alla som läser dokumentationen ska känna att det finns utrymme att fortfarande föra fram sin åsikt. Styrelsen vill gärna ta del av din och din förenings åsikter om vårt förslag till Strategier och Mål 2018-2022.

Skicka dina kommentarer till oss på följande adress: strategi2018@stff.se

Vi ser fram emot att höra av många och vi ber er höra av er senast den 18 februari 2018.