Stockholms FF röstar för ersättare – avbytarsystemet ska utredas

Vid Svenska FF:s ordinarie representantskapsmöte beslutades det om att införa avbytarsystem i div. 2-3 herrar och damer div. 1. Beslutet skapade starka reaktioner, vilket har lett fram till ett extra "repskapsmöte" som hålls den 9 januari. StFF:s styrelse kommer rösta för att ersättare behålls ytterligare ett år och att avbytarsystemet utreds under 2018.

Skälet till det extra representantskapsmötet den 9 januari är att berörda föreningar och flera distriktsförbund reagerade starkt på regeländringen. Föreningarna kände sig inte tillräckligt informerade inför beslutet och dess konsekvenser.

Efter att Stockholms FF fått beskedet om det extra "repskapsmötet" skickade vi ut en enkät till våra föreningar för att få en klar bild över hur de ställer sig i frågan. Någon tydlig inriktning av de över 50 klubbarnas svar fick vi inte fram, men styrelsen har beslutat att rösta för ett fortsatt ersättarsystem. Avbytarsystemet där man får byta ut och in samma spelare under en match förkastas inte, utan StFF ska trycka på att systemet med avbytare ska utredas under 2018 för att ett nytt beslut ska kunna tas inför säsongen 2019.