Konstgräs och miljö – Kunskap och exempel på praktiskalösningar

För konstgräsplaner finns idag många olika sätt att planera, bygga och drifta anläggningar samtidigt som nya rön skapar oro kring gifter, mikroplaster och klimat.
Detta seminarium syftar till att ge en heltäckande bild av kunskapsläget med målet att deltagarna ska kunna prioritera åtgärder i sitt arbete. Seminariet vänder sig främst till politiker, fritids- och miljöförvaltningar, samt till aktörer i branschen. Boka in den 15 mars kl. 9-16 i Solnahallen.

Program:

08:30 Mingel, registrering, kaffe och macka
09:00 Välkommen till Solna! Idrottens roll i kommunen. Peter Edholm Solna stad
Varför ska vi spela på konstgräs? Lars Ekholmer, Stockholms FF
Miljöprioriteringar i en stad. Anna Lasses, Solna stad
Pågående projekt i Naturvårdsverkets beställargrupp.Pernilla Holgersson, Hifab
10:00 Paus
10:30 Cirkulär ekonomi och gummigranulat. Jonas Roupé, Svensk Däckåtervinning
Överblick miljö, microplast, vattenflöden och ämnen. Simon Magnusson, Luleå tekniska universitet/Ecoloop
Miljö och hälsorisker kopplade till konstgräsplaner. Petra Wallberg, Sweco
12:00 Lunch
13:00 Konstgräsplaner:Tillsyn och krav. Lena Embertsén, Stockholms stad.
Nacka kommuns nya strategi för att minska plastsvinnet. Christian Erenrot, Nacka kommun
Microplaster: Spridningsvägar och skyddsbarriärer. Fredrick Regnell, Ecoloop
Erfarenheter av drift från konstgräsplaner. Stefan Cårebo, Solna stad
14:30 Paus
14:45 Hantering av dagvatten från en idrottsanläggning. Hans Eriksson, Stockholms stad
Att jobba tillsammans - Från det första samtalet till konkreta åtgärder. Sara Gripstrand, Kalmar kommun
15:30 Paneldiskussion och avrundning
16:00 Avslut

Deltagaravgift: 1 500:- exkl. moms

Anmälan senast den 8 mars på: solna.stad/miljoseminarium2018

Kontakt: Kennet Siverling eller Simon Magnusson

Arrangörer: Solna stad, Stockholms FF, Föreningen Storstockholms Kultur- och Fritidschefer, Luleå tekniska universitet, Ecoloop