Fotbollsyta.nu ska ge Stockholm fler planer

Robin Johansson, projektansvarig för "Anläggningsoffensiven", har tagit fram den nya hemsidan www.fotbollsyta.nu, ett hjälpmedel för alla som planerar för nya fotbollsplaner i Stockholm.

– Äntligen är den i drift! Det har varit en del knåpande, men nu är verktyget klart som ska ge oss den verkliga bilden om vilka ytor som fortfarande finns tillgängliga att utveckla till mötesplatser för våra idrottande barn och ungdomar i Stockholm, jublar Robin Johansson.

Sedan 2016 driver Stockholms FF i samarbete med Svenska FF och UEFA projektet "Anläggningsoffensiven". Syftet med projektet är att öka takten i byggandet av fotbollsplaner i Stockholm. Projektet pågår till och med 2018.

Projektet inleddes hösten 2016 med att identifiera ytor i Stockholms stad lämpliga för konstgräsbeläggning. Tillgängliga grusplaner, skolgårdar och gräsytor med potential att kunna omvandlas till fotbollsytor kartlades och dokumenterades.

Det finns fortfarande en hel del ytor som projektet ännu inte har hittat eller känner till. Dessa vill vi ha hjälp med att finna. Känner du till någon plan eller yta som skulle kunna bli en fotbollsplan skickar du in förslaget till Robin Johansson. Helst med en bild och koordinater, så att Robin lätt kan hitta och presentera ytan på fotbollsyta.nu.

– Jag hoppas på ett stort engagemang bland våra föreningar, spelare och ledare så att alla ytor blir identifierade och att vi tillsammans med våra kommuner kan fortsätta utveckla Stockholm till en plats där inte planbristen ska sätta stopp för våra barn och ungdomar att spela fotboll, avslutar Robin Johansson.

Under januari körs fotbollsyta.nu i ett testutförande, så vi ber om förståelse för att en del buggar kan förekomma.