Extra "repskapet" röstade som Stockholm

Vid Svenska FF:s extra representantskapsmöte blev det en överväldigande majoritet för att ersättarsystemet ska bibehållas i division 2-3 herrar samt division 1 damer. Det som kommer att gälla under 2018 är: fem ersättare får bytas in vid tre tillfällen, halvtid undantaget.

Skälet till det extra representantskapsmötet var att berörda föreningar och flera distriktsförbund reagerade starkt på regeländringen till avbytarsystem i div.2-3 och damer div. 1 som togs vid det ordinarie representantskapsmötet. Föreningarna kände sig inte tillräckligt informerade inför beslutet och dess konsekvenser.

Stockholms FF beslutade att rösta på förslaget att bibehålla ersättare under 2018 och att förslaget med avbytarsystem ska utredas under 2018 och att frågan tas upp igen vid det kommande representantskapsmötet 2018. 34-8 blev röstresultatet till ersättarsystemets fördel.

Två motförslag kom under mötet där Örebro Läns FF ville ha ett ersättarsystem i div.2 herr, samt avbytarsystem i div.1 dam och div. 3 herr och Dalarnas FF som ville ha samma regelsystem som 2017. Bägge förslagen röstades ner.

Skånes FF la fram ett tilläggsyrkandet till liggande förslag, om att de föreslagna fem bytena skulle få göras vid tre tillfällen under pågående spel, röstades igenom enhälligt.

Det som gäller under 2018 är att antalet ersättare utökas från tre till fem i berörda serier och att det ska vara samma ersättarsystem som tidigare, d.v.s. inga flygande byten. Dessutom får byten ske vid tre tillfällen under pågående spel, halvtid undantaget.

Frågan om avbytarsystem kommer att analyseras och utredas under 2018 för att behandlas vid representantskapsmötet 2018.

Läs mer på Fogis.se