Att kora segrare i tävlingsverksamhet för barn

Tävlingsbestämmelserna (TB) föreskriver att det inte koras slutsegrare i tävlingar för spelare t.o.m. 12 år. Det är inte heller tillåtet att i sådan tävling öppet redovisa matchresultat eller marknadsföra tävlingen på sätt som indikerar att resultat i enskilda matcher är avgörande för de fortsatta matcherna i tävlingen.

SvFF har nu tagit fram denna anvisning för att ge vägledning om hur tävlingsbestämmelsen ska tillämpas.

Bakgrund

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) beslutade i november 2015 att införa ett förbud mot att kora segrare i all tävlingsverksamhet för barn t.o.m. 12 år - såväl vad avser föreningsarrangerade matcher (cuper) som matcher arrangerade av distriktsförbund (seriespel, sammandrag eller andra former arrangerade av distrikten).

Förbudet trädde i kraft den 1 januari 2017. Under säsongen 2017 kunde föreningar söka dispens från förbudet i syfte att kora segrare i cuptävlingar (dispensmöjligheten gällde för årsklasser för 12-åringar och, under extraordinära omständigheter, i åldersklassen 11 år och yngre).

SvFF har nu beslutat att ta bort dispensförfarandet för att skapa en enklare och mer förutsebar process för föreningarna. Vidare har SvFF beslutat att i cuper med internationellt deltagande så gäller förbudet att kora segrare endast i åldersklasser för spelare t.o.m. 11 år. Detta undantag från förbudet gäller till och med den 31 december 2019.

Från och med den 1 januari 2020 får alltså samtliga cuper kora segrare först från åldersklasser för 13-åringar.

Förtydliganden om vad regeln innebär

1) Förutsättningar för SDF-tävlingar

SDF får inte kora slutsegrare i sina tävlingar (seriespel, sammandrag eller andra former arrangerade av SDF) för spelare t.o.m. 12 år. Detta innebär att:

 • SDF får inte publicera resultat eller tabeller.
 • SDF får internt samla in resultat för att göra en lämplig nivåindelning av lag till t.ex. höstserier.
 • SDF får använda sig av domarrapporter, bl.a. för att kunna hantera bestraffningsärenden till följd av händelser i samband med match.

2) Förutsättningar för cuper

När en förening arrangerar en cup får man inte kora segrare i åldersklasser t.o.m. 12 år, med undantag av vad som nedan anges gällande cuper med internationellt deltagande.

Detta innebär att:

 • En indelning av lag i ett inledande gruppspel får inte ske med utgångspunkt av sportsliga meriter.
 • Arrangerande förening får inte i något sammanhang redovisa/publicera resultat eller tabeller.
 • Det får inte ske en öppet redovisad nivåindelning i cupen. Sekretariatet/tävlingsledningen får däremot internt samla in resultat och göra en anpassning efter det inledande gruppspelet och göra nya grupper anpassade utifrån resultat i det inledande gruppspelet.
 • Ingen av de nya grupperna får rankas eller värderas högre än de andra och alla deltagande lag ska spela lika många matcher.
 • Förening får på inget sätt marknadsföra att cupen tillämpar nivåindelning inför eller i samband med cupens genomförande. Man får inte ange eller antyda att resultat i enskilda matcher eller vissa grupper är avgörande för de fortsatta matcherna i tävlingen.
 • Det får inte genomföras slutspel i form av kvartsfinal osv.
 • Eventuella priser ska delas ut till samtliga deltagande föreningar eller, om priserna är individuella, till varje enskild spelare.

Förtydligande kring hur man som förening får tillstånd för en cup

 • Det finns fr.o.m. säsongen 2018 ingen möjlighet att som förening söka dispens från förbudet att kora segrare.
 • Prövning av cupers regelverk och förutsättningar görs till fullo av distriktet när förening söker sitt tillstånd för cupens genomförande enligt TB.

Förtydliganden om vad som gäller barn- och ungdomscuper med internationellt deltagande

SvFF:s Förbundsstyrelse definierade vid sitt möte den 14 december 2017 begreppet internationellt deltagande i barn- och ungdomscuper. Vid mötet beslutade man att fastställa att med "cuper och turneringar med internationellt deltagande" förstås samtliga föreningsarrangerade matcher eller tävlingar som har ett eller flera deltagande lag från annat nationsförbund. Det betyder alltså att för de cuper och turneringar som har internationellt deltagande gäller förbudet att kora segrare endast i åldersklasser för spelare t.o.m. 11 år.

Detta innebär att distrikten i samband med att man hanterar en förenings ansökan om tillstånd för arrangemang av cup fram till och med den 31 december 2019 prövar om cupen lever upp till detta krav. Bedömningen ska som huvudregel utgå ifrån föregående års deltagande lag.

För frågor kring hanteringen eller tillämpningen kan ni med fördel vända er till SvFF:s kansli (telefon 08-735 09 00 eller tavling@svenskfotboll.se).

Med vänlig hälsning

SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET