IFK Viksjö – årets Barn- och Ungdomsförening

För fjärde året i rad har SvFF bjudit in till årets Barn- och Ungdomsförening i Sverige.

Efter en nomineringsprocess samt intervjuer med fyra föreningar önskar vi nu IFK Viksjö lycka till på årets Fotbollsgala som nominerad från Stockholm i kategorin "Årets Barn- och Ungdomsförening".

Syftet från SvFF är att sätta fokus på den goda föreningsmiljön, och vad som kännetecknar en kvalitetsförening. Kriterierna är riktlinjer och värderingar tagna ur Mål och Strategi 2013-2017 för svensk fotboll, Fotbollens Spela, Lek och Lär, Inriktnings-PM Svensk fotbolls Föreningsutveckling, samt Svenska Fotbollförbundets Spelarutbildningsplan. Den förening som beskrivs är i det närmaste en utopi och något att sträva emot, men man har letat efter den förening som kommer nära/närmast. SvFF hoppas att den här tävlingen sätter fokus på alla dessa fantastiska föreningar som ser till så att våra barn och ungdomar har en meningsfull sysselsättning var man än bor i landet.

De 24 distriktsvinnarna har ställts mot varandra och SvFF:s Distrikts- och Föreningskommittén utser Årets barn- och ungdomsförening nationellt. Vinnande förening uppmärksammas i anslutning till Fotbollsgalan och nomineras sedan till UEFA:s Grassroots Award, Grassroots Club of the Year.

Efter en nomineringsprocess samt intervjuer med fyra föreningar önskar nu IFK Viksjö lycka till på årets Fotbollsgala som nominerad från Stockholm i kategorin "Årets Barn- och Ungdomsförening".

IFK Viksjö – Från knatte till senior

IFK Viksjö är Järfällas största föreningar med ca 1300 medlemmar, 1000 spelare, 260 ledare, 22 träningsgrupper plus ca 120 spelare i knatteverksamheten.

Föreningen har en tydlig organisation byggd på stadgar och Viksjömodellen med vision, verksamhetsidé och värdegrund. Föreningen består av en styrelse, en ledningsgrupp för operativt stöd till kansli och styrelse, ett kansli för löpande stöd och utveckling av verksamheten samt ett flertal verkställande utskott som representerar fotbollsverksamheten. Ett av dessa är t.ex. Sportrådet med Sportchef (anställd) med chefstränare som hjälper lagen i alla ålderskullar. Det som är lite extra kul är att de för närvarande håller på att starta upp ett ungdomsråd som kommer få en ordinarie plats i styrelsen för att ge ungdomarna mera delaktighet i IFK Viksjö.

"Så många som möjligt, så länge som möjligt i Viksjömodellen!"

För att säkerställa att alla i föreningen drar åt samma håll har föreningen skapat Viksjömodellen. Det ska vara tydligt hur IFK Viksjö ska bedriva sin fotbollsverksamhet. Modellen togs fram under 2016 och presenterades på en ledarkonferens i mars 2017. Klubben har i arbetet haft med idrottens idéprogram och omställningen från triangel till rektangel som grund.

Här finns Vision, Verksamhetsidé och Värdegrund men också Spelarutbildningsplan, cuppolicy och ledstjärnor. Implementeringen sker kontinuerligt på tränar-, uppstarts- och föräldraträffar. T.ex. är det just nu aktuellt för lagen att arbeta med nästa års verksamhets- och säsongsplanering. Detta sker i samarbete med föreningens Sportråd och med Viksjömodellen som underlag. Man backar inte heller för konflikter i samband med införandet och tar dessa samtal med ledare och föräldrar. Modellen finns även på "egen" hemsida.

Utbildning av ledare är ett viktigt inslag i föreningens verksamhet och man har en tydligt utbildningsplan för att säkerställa att ledare och olika åldersklasser har en utbildning som matchar den ålder av spelare de ska utbilda. Utbildning av föräldrar är också viktigt och något man jobbar kontinuerligt med. En annan viktig grupp at utbilda i detta sammanhang är föreningens unga ledare som är ledare på föreningens knattefotboll och de fotbollsläger som pågår två olika veckor på sommaren. De utbildar även unga domare varje år och besätter själva alla matcher på 5-manna och 7-manna.

Övrig fotbollsverksamhet: Idag bedriver föreningen föräldrafotboll, har precis startat upp motionsfotboll (pojkar 15 – 19 år) samt kommer att starta upp Gåfotboll för pensionärer (Kontakter är redan tagna och lång framskridna) Då det gäller den senare målgruppen, pensionärer, är de redan en del i föreningens verksamhet då de sköter föreningens klubbshop. Man planerar också ett samarbete med Järfälla kommun för att starta fotbollsträning 1 – 2 ggr/veckan för ensamkommande. Knatteverksamheten (F & P -11) är utan kostnad det första året och ca 80% av aktuell åldersgrupp i området Viksjö testar detta med fotboll. Man gör till nästa år en satsning på juniorsidan (pojkar) som idag är 40 spelare och anställer två tränare. Tanken är att ge de spelare som vill lite mer en möjlighet samtidigt som alla spelare ska kunna stanna kvar och spela fotboll på sin nivå.

Ekonomi: Föreningens ekonomi är god.Lagkassorna ligger helt och fullt i föreningens räkenskaper och det finns tydliga riktlinjer för vad som gäller. Man har en social fond för medlemmar samt har precis skapat en speciell fond för ensamkommande för att hjälpa dom att få möjlighet att spela fotboll.

Vi ser att IFK Viksjö är en förening som alltid deltar på förbundets möten och tycker att de är en starkt positiv kraft i det nystartade zonarbetet och i sin zon Järfälla/Upplands Bro. Vi känner att Viksjömodellen skapat en trygghet i personalgruppen och att de verkligen arbetar med att implementera denna. Föreningen har också precis blivit en av Stockholms Dunrossföreningar. En positiv förening med starkt anknytning till sitt förbund och som inte ser några konstigheter i att följa idrottens och fotbollens riktlinjer och ledstjärnor.

Diplomet kommer att delas ut i samband med StFF:s Representantskapsmöte den 14 november.

Hedersomnämnanden går till:
Bagamossen Kärrtorp BK och Tyresö FF

Fotnot:
Årets barn- och ungdomsföreningar 2016:
Stockholm: Enskede IK
Sverige: Enskede IK

Kriterier vid nomineringen till Årets barn- och ungdomsförening

 • Öppen för alla, gärna med både pojk- och flickverksamhet (innebär inte att föreningen måste ha alla typer av verksamhet, beror på föreningens hemvist till stor del).
 • Ingen toppning eller selektering i verksamheten
 • En sund miljö för pojkar, flickor, ledare och föräldrar
 • Goda ledare - förebilder för barn och ungdomar, positiva skötsamma föräldrar
 • Tydlig verksamhetsidé och en levande policy utifrån Fotbollens Spela, Lek och Lär, styrelse som styr och leder mellan årsmötena
 • Finns en utbildningskultur (spelar-tränarutbildning, internutbildningar) i föreningen, och en plan för utbildning
 • Ekonomi i balans, där föreningen är ansvarig för ekonomin, ej lagkassor
 • Cuppolicy; en plan för hur föreningen skickar lagen på cup, som utgår från reseavstånd, sportsliga morötter och kostnader
  • Verksamhetsplanering – ordning och reda och en förening som agerar, och inte alltid reagerar på omvärlden.
  • Det finns de viktigaste styrdokumenten för verksamhetsplanering, budget, policy, spelar/tränarutbildning, marknadsplan mm
  • Samhällsengagemang i form av sociala projekt
  • Föreningen har skapat goda förutsättningar för träning och match

Kicki Bellander