Förslag på nya nationella spelformer

Vid StFF:s Representantskapsmötet den 14 november förekom det många frågor om de nya nationella spelformerna som Svenska FF Representantskapsmöte ska besluta om den 1 december. Vi försöker ta ett grepp om vilka förändringar som är föreslagna.2010 började arbetet med att ta fram en central plan för lärande gällande barn- och ungdomsfotboll 6-19 år. Från den grunden startades projektgruppen "nya spelformer" 2014. Nu är det dags att sjösätta det arbetet.

De nya spelformerna har tagits fram med hjälp av en projektgrupp från SEF, EFD, distrikt och SvFF. Där syftet är att få fler att spela längre och målet är att matchen ska bli ett tillfälle att lära för alla som spelar fotboll.

Några av de föreslagna nyheterna är:

  • 5 spelformer (3v3, 5v5, 7v7, 9v9 och 11v11)
  • Olika planstorlek med och utan sarg för 3 v 3 och 5 v 5
  • Extra spelare om matcherna är ojämna (t o m 7 v 7)
  • Retreat line t o m 9 v 9
  • Kort passning istället för inkast (t o m första året 7 v 7)
  • 3 perioder t o m 9 v 9
  • Bollstorlek och målstorlek anpassat efter åldern

Läs presentationen om förslaget på nya nationella spelformer

Det gär även att läsa mer på Svenska FF:s hemsida

Stockholms FF:s kontaktperson i ärendet är förbundschefen Björn Eriksson:
E-post
Telefon: 08-444 75 50