Kallelse till Representantskapet - mötet för fotbollen i framtid

Den 14 november äger årets Representantskapsmöte rum kl. 19.00 i adidas lokaler i Solna. På "Repskapet" kommer flera viktiga beslut att tas gällande tävlingsverksamheten i vårt distrikt, därför är det väldigt viktigt att er förening närvarar. Missa inte heller mötet inför "Repskapet" den 17 oktober.

Stockholms FF:s Representantskap sammanträder tisdagen den 14 november kl. 19.00.

Plats: adidas, Gårdsvägen 13, Solna.

Anmäl en ledamot per förening till Representantskapet senast den 3 november 2017. Anmälan skickas till helena.rydh@stff.se.

Dagordning och möteshandlingar kommer att distribueras till anmälda deltagare via mail och vi vill därför att ni meddelar aktuell mailadress i samband med anmälan.

Dagordning och möteshandlingar kommer även att finnas tillgängliga på här senast vecka 44.

Har Ni några frågor, slå gärna en signal till Björn Eriksson
tel nr 08-444 75 50.

Med fotbollshälsningar
STOCKHOLMS FOTBOLLFÖRBUND

Björn Eriksson
Förbundschef