Licensfortbildning för tränare UEFA-B

För knappt ett halvår sedan införde SvFF tränarlicenser, i enlighet med Coaching Convention 2015, för alla som har genomgått SvFF:s UEFA Pro-respektive UEFA A-utbildning, och är innehavare av UEFA Pro eller UEFA A-diplom. Nu är det dags att göra det även för alla tränare med ett UEFA B-diplom, d.v.s. gamla "BAS".

Från och med 2016 har den "gamla" tränarutbildningen UEFA Bas diplom fått både nytt namn och nytt innehåll. Den reviderade utbildningen heter i dag Tränarutbildning UEFA B.

I enlighet med UEFA Coaching Conventions krav på att införa tränarlicenser kommer Svenska Fotbollförbundet under hösten 2017 att påbörja licensfortbildningar för tränare som har det "gamla" UEFA Bas diplomet, utfärdat före 2016. SvFF administrerar och genomför licensfortbildningarna regionalt på sex platser. Kursen omfattar 16 timmar, UEFA:s krav, då tränarna får möjlighet att fördjupa sig i några av TU UEFA B:s ämnesområden.

För knappt ett halvår sedan införde SvFF tränarlicenser för alla som har genomgått SvFF:s UEFA Pro- respektive UEFA A-utbildning och är innehavare av UEFA Pro eller UEFA A-diplom. Nu är det dags att göra det även för UEFA B. Fortbildningen riktar sig till de som har ett utfärdat UEFA B-Diplom före år 2016.

Innehåll

Upplysning om den nya UEFA B, spelsystem, matchanalys och fotbollsfys samt organisation och planering.

Formell behörighet

Genomförd UEFA BAS DIPLOM-utbildning ger behörighet att söka till fortbildningen.
Det finns plats för 30 kursdeltagare.

Preliminärt program

Dag 1 Dag 2
09.00 Start 08.30 Start
12.30 Lunch 10.00 Kaffe
13.30 Fortsättning 12.00 Lunch
15.30 Kaffe 15.00 Kaffe
17.30 Avslut 17.00 Avslut och hemresor

Start- och avslutstider varierar i Stockholm – vänligen se nedan.

Tid och plats

Datum: Fredag den 1 december till lördag den 2 december 2017
Start kl. 10.00 dag 1 och avslut kl. 17.00 dag 2.
Plats & adress: Scandic Järva Krog, Vallgatan 2. Tel. 08-51734500.
Bokning av rum, kod: "46255603", bokas senast 8/11.
Instruktörer: Anders Bengtsson, Ramin Kiani och Urban Helsing.

Ekonomi

Kursavgiften är 1.800kr. Ev. övernattning bokas och betalas separat av kursdeltagaren liksom utbildningsmaterial för de som inte har sedan tidigare. Kursavgiften faktureras antagna deltagare först efter det att antagningen bekräftats. Vid återbud, där ev. reserv inte hinner ersätta tas en kostnad ut på 60% av kursavgiften.

Utbildningsmaterial

För er som inte redan har utbildningsmaterialet ("Nya" UEFA B) finns det att beställa från Fotboll Förlagets webbshop materialet heter "SvFF Tränarutbildning UEFA B Paket". Du hittar materialet här: www.sisuidrottsbocker.se
Beställ materialet i god tid innan kursen startar! UEFA B-Licens erhålls efter avslutad utbildning.

Resor och logi

Resor och ev. övernattning bokas av deltagaren själv (SvFF har reserverat logi för en natt för de deltagare som önskar boka). För bokning, kontakta hotellet på aktuell ort (se information ovan i inbjudan), och ange den kod som finns angiven. Obs! Att dessa rum hålls enbart till de datum som finns noterade här i inbjudan. Efter detta kan rum inte garanteras.

Anmälan som är bindande sker via länk: http://fogis.se/fortbildninguefab senast fredag den 6 oktober 2017.

Kallelse skickas ut till antagna deltagare senast en vecka före respektive kursdatum.

Personuppgiftslagen (PUL)

För att vi ska kunna registrera dig i vårt personregister behöver vi ditt godkännande på anmälningsblanketten. Det innebär att du godkänner att SvFF antecknar dina personuppgifter i SvFF:s personregister samt att uppgifterna, inom ramen för förbundets verksamhet, kan tillhandahållas förbundets samarbetspartners och även kan komma att offentliggöras oavsett framställningsform när du skickar in din ansökan.

Övriga utbildningsorter

Licensfortbildningen arrangeras på fem övriga orter i Sverige

Frågor

Eventuella frågor gällande utbildningens innehåll besvaras av Ramin Kiani ramin.kiani@svenskfotboll.se alt. tel 070-2591156. Övriga frågor besvaras av Anna Molin anna.molin@svenskfotboll.se alt. tel. 08-7350953.

Välkomna!