AIK ändrar inriktning efter översyn

AIK Ungdomsfotboll har gjort en översyn på sin verksamhet för barn mellan 8-12 år för att nå upp till sina egna mål, FN:s Barnkonvention, RF:s Idrotten vill och SvFF:s Spela, lek och lär. Resultatet som en arbetsgrupp med hjälp av en referensgrupp kom fram till var att AIK kommer att fasa ut sin akademiverksamheten i aktuellt åldersspann. 2022 kommer AIK endast ha akademilag för flickor och pojkar från 13 års ålder.
Stockholms FF ser positivt på den nya inriktningen och önskar lycka till med genomförandet.

Läs mer på AIK Ungdomsfotbolls hemsida