Stockholms stad försöker lösa korkproblem

Stockholms stad har idag sju 11-spelsplaner med ifyllnadsmaterialet eCork på planerna. Den senaste tiden vid torrt klimat har en del spelare drabbats av övergående irritationer i ögon och andningsvägar. Viss oro över att materialet kanske kan vara miljöskadligt eller kanske innehålla mikroplaster har funnits. Det är dock inte fallet – utan tvärtom.

Ett 100 % miljövänligt och ekologiskt ifyllnadsmaterial

I samtliga av de planer där problemen rapporterats består ifyllnaden av ett korkbaserat material som heter eCork. Enligt leverantören UniSport/Saltex är eCorken ett 100 % miljövänligt ifyllnadsmaterial. Materialet eCork består av expanderad kork som kommer från korkeken. Produkten ska vara 100 % ekologisk, förnybar och återvinningsbar.

Statisk elektricitet gör att materialet fastnar

När det gäller problemet att materialet fastnar på skor, kläder och bollar tror vi att det beror på att statisk elektricitet kan skapas när spelarna rör sig över eCork-materialet. Detta gör att materialet fastnar på spelare och bollar. Effekten verkar förstärkas av den nu rådande ovanligt torra väderleken.

Leverantören har rekommenderat att planerna bevattnas med vanligt såpvatten för att undvika den statiska elektriciteten. På vissa av konstgräsplanerna har vi provat att bevattna med såpvatten, men problemet verkar bestå också efter detta. Såpa är också en ren naturprodukt och ska inte ha några miljöskadliga effekter.

Vi arbetar aktivt för att hitta lösningar så snart som möjligt

Vi har nu en aktiv kontakt med leverantören för att komma till rätta med problemen. Det ska naturligtvis gå lika bra att spela fotboll på en konstgräsplan med ett miljövänligt ifyllnadsmaterial. Vi arbetar intensivt med att hitta lösningar till problemen och kommer inte sluta med detta innan vi har en acceptabel lösning.

Vi har tillsvidare också stoppat fortsatt utläggning av eCork i konstgräsplaner i avvaktan på att genomföra en utvärdering av materialet sett till både drift och användning.

Var finns konstgräsplaner med eCork?

Stockholms stads idrottsförvaltning har sju konstgräsfotbollsplaner som innehåller eCork som ifyllnadsmaterial. Dessa bollplaner är:

  • Bagarmossens BP, 11-spelsplan
  • Gubbängens BP, 11-spelsplan
  • Hammarbyhöjdens IP, 11-spelsplan
  • Solberga BP, 11-spelsplan
  • Västberga IP, 11-spelsplan
  • Åkeshovs IP, 11-spelsplan
  • Ängby IP, 11-spelsplan

Samtliga bollplaner anlades 2016 förutom Solberga BP som stod färdig för brukande under senhösten 2015.

Vid ev. frågor, kontakta Sophie Dahlberg, enhetschef på idrottsförvaltningens planeringsenhet på sophie.dahlberg@stockholm.se