Förslag: Nya nationella spelformer

Vid Svenska FF:s representantskapsmöte i höst är det meningen att de nya nationella spelformerna ska tas upp till beslut. Syftet är att få fler att spela längre.

2010 började arbetet med att ta fram en central plan för lärande gällande barn- och ungdomsfotboll 6-19 år. Från den grunden startades projektgruppen "nya spelformer" 2014. Nu är det dags att sjösätta det arbetet.

De nya spelformerna har tagits fram med hjälp av en projektgrupp från SEF, EFD, distrikt och SvFF. Där syftet är att få fler att spela längre och målet är att matchen ska bli ett tillfälle att lära för alla som spelar fotboll.

Några av de föreslagna nyheterna är:

  • 5 spelformer (3v3, 5v5, 7v7, 9v9 och 11v11)
  • Olika planstorlek med och utan sarg för 3 v 3 och 5 v 5
  • Extra spelare om matcherna är ojämna (t o m 7 v 7)
  • Retreat line t o m 9 v 9
  • Kort passning istället för inkast (t o m första året 7 v 7)
  • 3 perioder t o m 9 v 9
  • Bollstorlek och målstorlek anpassat efter åldern

Ta del av all information gällande de nya nationella spelformerna

I höst får vi se om förslaget går igenom helt eller delvis vid Svenska FF:s representantskap.

Stockholms FF:s kontaktperson i ärendet är förbundschefen Björn Eriksson:
E-post
Telefon: 08-444 75 50