Nyheter inför säsong 2017

 • Dubbla matcher i S:t Eriks-Cupen samma dag
 • Ackumulerade varningar i kvalificeringsserierna till U17 respektive U19
 • Gult kort = automatiskt byte i S:t Eriks-Cupens 11-mannamatcher
 • Dispens även i högsta serien
 • Utvisning i träningsmatcher
 • Föreningsblandade lag på flicksidan i S:t Eriks-Cupen

Representationsrätt inom egen förening
(Dubbla matcher i S:t Eriks-Cupen samma dag)

De senaste åren har det inte varit tillåtet att delta i två S:t Eriks-Cupsmatcher samma dag, i de åldersklasser vi har haft tabeller. Den regeln tar vi nu bort i samtliga serier. I och med detta hoppas vi att antalet matchändringar minskar.

Ackumulerade varningar i kvalificeringsserierna till U17 respektive U19 (Pojk- och Juniorallsvenskan)

Fr.o.m. 2017 införs det ett system där tre gula kort ger en avstängning i kvalificeringsserierna till U17 respektive U19. Se Tävlingsbestämmelserna 5 kapitlet 6 § för fullständig information.

Idag finns detta system i samtliga representationsserier på seniorsidan

Fr.o.m. 2017 kommer det även att gälla i våra kvalificeringsserier till U17 respektive U19.

Det är uppgifter om varningar i FOGIS som gäller men det är alltid upp till föreningen att hålla reda på vilka spelare som är avstängda p.g.a. tre tidigare gula kort. Vid ev. felaktigheter gällande domarrapporten har föreningen rätt att inom 72 timmar begära rättelse av denna.
Se Tävlingsbestämmelserna 4 kapitlet 6 §.

Om en avstängd spelare ändå deltar i match så räknas den som obehörig.
Vid anmälan om obehörig spelare är det StFF:s TK som behandlar och beslutar i ärendet.

Gult kort = automatiskt byte i S:t Eriks-Cupen

2016 infördes gult kort = automatiskt byte i F/P15-årsklasserna som ett test. Detta kommer nu att införas i full skala, vilket innebär att regeln gäller i samtliga 11-mot-11 matcher. Undantaget kvalificeringsserierna till U17 respektive U19.

Bytet är inte tidsatt, det är upp till ledaren att avgöra när spelaren kan delta i matchen igen. Rekommendationen är att bytet bör vara minst 5 min långt.

Denna regel har tillkommit för att stötta arbetet med Fair Play inom ungdomsfotbollen. Dock ska inte laget bli bestraffat, utan endast den spelare som begår förseelsen

Dispens även i högsta serien

Tidigare har det inte varit möjligt att få dispens för spel i respektive åldersgrupps högsta division, i de klasser vi har haft tabeller. Fr.o.m. 2017 kommer det vara möjligt om synnerliga skäl föreligger.

Utvisning i träningsmatcher

Svensk fotboll har under många år gjort ett undantag i reglerna där man låtit lindrigt utvisade samt målchansutvisade spelare ersättas i träningsmatcher. Detta undantag har inte stöd i reglerna vilket gjort att Domarkommittén beslutade att fr.o.m. 2017 får utvisad spelare ej ersättas.

Föreningsblandade lag på flicksidan i S:t Eriks-Cupen

För att få fler tjejer att spela fotboll längre inför vi föreningsblandade lag.
Lag från olika föreningar tillåts matcha tillsammans från 13 år och uppåt.
Dispens krävs. Dispensen hanteras av dispensgruppen på StFF:s kansli.

Dispensgruppen avgör om det ska ges dispens utifrån följande riktlinjer:

 • Lag som ej kan bedriva verksamhet på egen hand
 • Högst tre föreningar i ett föreningsblandat lag
 • Föreningar som samarbetar kan anmäla fler än ett lag och då till fler olika nivåer. Ett lag kan även anmälas till den högsta nivån om synnerliga skäl föreligger
 • Högst en av klubbarna som ingår i ett samarbete kan även anmäla ett föreningsspecifikt lag
 • Ett samarbete per klubb och årskull. Att samarbeta med två olika klubbar i olika årskullar går däremot bra
 • Inga blandade lag i J19 eller en eventuell framtida J17
 • Dispens kan sökas under pågående seriespel, för att minska antalet urdragna lag