Inga reservlag i damserierna klubbades på extra repskap

Före tisdagens årsmöte hölls ett extra representantskapsmöte gällande om damernas reservlag ska få delta i representationsserierna. Styrelsens förslag om att ta bort reservlagen röstades igenom och gäller från säsongen 2018.

Förutsättningar

Tisdagskvällens extra repskap hölls i Folksams lokaler och startade kl. 18:00. Det var bara en fråga på agendan, den om reservlagens vara eller inte vara inte damernas representationsserier. Med tanke på att det just bara var en fråga var det glädjande och lite överraskande att det var 51 klubbar på plats för att göra sin röst hörd.

Frågan har ju å andra sidan diskuterats mycket och många klubbar är engagerade i spörsmålet. Mötet har också föregåtts av diskussioner på föregående repskap och införmöten.

Diskussionerna

Styrelsens förslag om att ta bort reservlagen från damernas representationsserie lades fram. En 20 minuters diskussion följde. Först huvudsakligen med argument emot förslaget men diskussionen och åsikterna jämnade ut sig under 20-minutersperioden.

I och med förmöten, tidigare diskussioner och tydliga resonemang är vår uppfattning att en absolut majoritet redan visste hur de skulle rösta när de kom till mötet.

Utfall

Efter cirka 20 minuter röstades det. Utfallet blev till slut hyfsat tydligt. När rösträknarna gjort sitt stod det klart att styrelsens förslag röstades igenom med siffrorna 30-17.

Det vill säga att från och med 2018 får reservlag inte delta i representationsserierna.

Björn Eriksson