Ekonomisk samrådsgrupp

Vid förbundets årsmöte 7 mars beslutades att en ekonomisk samrådsgrupp skall tillsättas.

Valberedningen uppdrogs att sätta samman denna grupp och den önskar nu förslag på medlemmar.

Gruppen har ingen beslutanderätt men skall fungera som bollplank, rådgivare och granskare av förbundets ekonomi där syftet är att återställa det egna kapitalet.

Medlemmarna i gruppen skall ha ekonomisk alternativt juridisk kompetens.

Har ni förslag på medlemmar till gruppen, kontakta Ola Danhard, e-post.