Svenska Fotbollförbundets Anläggningsfond

PÅMINNELSE - Ansökningar gällande medel ur SvFF:s Anläggningsfond skall vara distrikten tillhanda senast den 31 december 2016.

Nedan följer lite bakgrundsinformation - för ytterligare info klicka här

Målsättning
Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har en anläggningsfond för att ge Sveriges fotbollsföreningar, men även kommuner och bolag möjlighet att investera i arenor och anläggningar för fotboll.

Förutsättningar för att kunna ansöka
Bidrag ska kunna ges till föreningar, kommuner, bolag samt intresseorganisationer såsom SEF, EFD och SEFE.

Bidrag från förbundet förutsätter en ordentlig egeninsats, och där kommunalt
stöd - oavsett hur det kommer projektet till del kan tillmätas stor betydelse.

Anläggningsområden
Samtliga satsningar på anläggningsområdet som ingår i Anläggningskommitténs handlingsplan/resultatmål är möjliga att ansöka om stöd för.

Ansökan
Ansökan ställs till respektive distrikts anläggningsansvarig, se länk - distriktsansvariga som sedan nominerar minst två projekt till SvFF:s anläggningskommitté. Dessa projekt ska innehålla komplett dokumentation och vara prioriterade i angelägenhetsgrad.
Lista på samtliga projekt ska dock skickas in.

Ansökning skall vara distrikten tillhanda senast den 31 december 2016.