Årets Barn- och Ungdomsförening 2016

För tredje året i rad har SvFF bjudit in till årets Barn- och Ungdomsförening i Sverige.

Efter en nomineringsprocess samt intervjuer med fem föreningar önskar vi nu Enskede IK lycka till på årets Fotbollsgala som nominerad från Stockholm i kategorin "Årets Barn- och Ungdomsförening".

Syftet från SvFF är att sätta fokus på den goda föreningsmiljön, och vad som kännetecknar en kvalitetsförening. Kriterierna är riktlinjer och värderingar tagna ur Mål och Strategi 2013-2017 för svensk fotboll, Fotbollens Spela, Lek och Lär, Inriktnings-PM Svensk fotbolls Föreningsutveckling, samt Svenska Fotbollförbundets Spelarutbildningsplan. Den förening som beskrivs är i det närmaste en utopi och något att sträva emot, men man har letat efter den förening som kommer nära/närmast. SvFF hoppas att den här tävlingen sätter fokus på alla dessa fantastiska föreningar som ser till så att våra barn och ungdomar har en meningsfull sysselsättning var man än bor i landet.

De 24 distriktsvinnarna har ställts mot varandra och en jury med representanter från SvFF/SDF ska utse Årets barn- och ungdomsförening nationellt. Vinnande förening uppmärksammas i anslutning till Fotbollsgalan och nomineras sedan till UEFA:s Grassroots Award, Grassroots Club of the Year.

Efter en nomineringsprocess samt intervjuer med fem föreningar önskar nu Enskede IK lycka till på årets Fotbollsgala som nominerad från Stockholm i kategorin "Årets Barn- och Ungdomsförening".

Årets Barn och Ungdomsförening i Stockholm – Enskede IK

Enskede IK är en av Stockholms största föreningar med ca 2400 medlemmar, 400 ledare, 90 träningsgrupper (ökar på tjejsidan) plus ca 350 spelare i knatteverksamheten. De baserar sin träningsverksamhet på ideella krafter och har föräldratränare upp till 15 år. De flesta lag har arvoderade tränare från 16 år.

2014 gjorde föreningen en riktningsförändring då föreningens styrelse klubbade Enskedemodellen och från FP 9 till FP 15 Fotbollsverksamheten bygger på att de jobbar långsiktigt med varje åldersgrupp och att varje enskild spelare, oavsett förmåga, ska få chansen att utveckla sina färdigheter både individuellt och som lagspelare. Alla som vill vara med får vara med och ska ges bästa förutsättningar att utvecklas i sin egen takt. Modellen bygger på dagens forskning kring bland annat talangutveckling samt barns psykiska, fysiska och sociala utveckling. Föreningen ser som sin uppgift att fostra fotbollsspelare och medmänniskor och ska stå för tillit, ärlighet, samarbete och gemenskap.

Hela organisationen genomsyras av Enskedemodellen. Det finns en Sportkommitté som arbetar med föreningens sportsliga verksamhet och ansvarar övergripande för Enskedemodellen. Under sig har kommittén flera verksamheter bl.a. "Barn" som ansvarar för alla lag i föreningen som spelar 5- och 7-mannafotboll och ser till att spelare och ledare utbildas och utvecklas i enlighet med Enskedemodellen. Arbetet i Sportkommittén och Barnverksamheten är leds av föreningens sportchef (anställd) och kanslichef (anställd). Övriga ledamöter är ideella krafter från de egna leden. Under Barn och Ungdom finns ett

antal stödfunktioner så som åldersgruppsansvarig som ansvarar för en specifik åldersgrupp samt arvoderade ledarresurser som ska stötta ledarna ute i lagen. Detta som ett steg i implementeringen av Enskedemodellen i föreningen och för att säkra att alla spelare och ledare får del av utbildning och utveckling. Det finns även andra stödfunktioner såsom Värdegrundsgrupp och Utbildningsgrupp som bl.a. håller sig uppdaterad vad gäller forskning kring spelarutveckling och ledarskap samt ansvarar för föreningens Utbildningsplan. Föreningen har en aktiv valberedning och många ideella som knackar på dörren för att delta som organisationsledare.

Varje lag ska ha värdegrundansvarig och i november kommer föreningen genomföra en Värdegrundsdag för alla 5-mannalagens ledare. En heldag med förläsning, information från värdegrundsgruppen samt diskussioner i ämnet.

Föreningens stora utmaningar är att nå ut med sitt budskap till alla och det arbetet är ständigt pågående. Man utvärderar kontinuerligt verksamheten bl.a. genom enkät till föräldrar och spelare. En annan utmaning är bristen på fotbollsytor då föreningen växer och ca 100 spelare idag står i kö för att delta i föreningens verksamhet.

Föreningen har en Social fond vars syfte är att ekonomiskt hjälpa enskilda medlemmar vilka inte skulle ha möjlighet att delta i deras respektive lags aktiviteter (cuper, träningsläger etc.) eller köpa det material laget beslutat att använda sig av. Man och driver ett antal sociala Projekt såsom Spontanfotboll i Gubbängshallen för nyanlända som sedan, i mån av plats, integreras i verksamheten. Man har också Fredagsfotboll med 20-25 ungdomar utomhus under sommarhalvåret. Enskede har också sökt pengar från Allmänna Arvsfonden för ett nytt projekt "Fotboll för alla". Föreningen ska dagtid bedriva fotboll och integrationsverksamhet för flyktingungdomar på Enskede IP flera dagar i veckan. Parallellt med fotbollsverksamheten är tanken att kafeterian på Enskede IP är öppen. Kafeterian är samlingspunkten, dit går man före och efter fotbollsträningen, dit går de som inte vill spela fotboll utan bara umgås. Med kafeterian som navet i projektet ökas möjligheterna till möten. Alla välkomna – flykting eller inte flykting - ambitionen är att skapa en samlingsplats dit även svenska ungdomar söker sig.

Det finns en vilja och ambition att lyckas med Enskedemodellen. Utmaningen är naturligtvis att nå ut till alla. Vi, StFF, slås ändå av att man gör så mycket man kan i frågan och har byggt upp en organisation som ska stötta ledare, föräldrar och spelare. Samtal sker ständigt och visst sker "saker" som inte följer modellen. Vi möter ofta föreningens anställda på olika mötesplaster då de är mycket "utåtriktade" och generösa med sina erfarenheter. Känslan är att de alla brinner för föreningen och dess nya riktning. De upplever själva en klar förbättring i form av bättre miljö för spelare samt fler tryggare ledare då budskapet är tydligt från föreningen.

Hedersomnämnande går till

Kista SC

Järla IF FK

Kriterier vid nomineringen till Årets barn- och ungdomsförening

 • Öppen för alla, gärna med både pojk- och flickverksamhet (innebär inte att föreningen måste ha alla typer av verksamhet, beror på föreningens hemvist till stor del).
 • Ingen toppning eller selektering i verksamheten
 • En sund miljö för pojkar, flickor, ledare och föräldrar
 • Goda ledare - förebilder för barn och ungdomar, positiva skötsamma föräldrar
 • Tydlig verksamhetsidé och en levande policy utifrån Fotbollens Spela, Lek och Lär, styrelse som styr och leder mellan årsmötena
 • Finns en utbildningskultur (spelar-tränarutbildning, internutbildningar) i föreningen, och en plan för utbildning
 • Ekonomi i balans, där föreningen är ansvarig för ekonomin, ej lagkassor
 • Cuppolicy; en plan för hur föreningen skickar lagen på cup, som utgår från reseavstånd, sportsliga morötter och kostnader
 • Verksamhetsplanering – ordning och reda och en förening som agerar, och inte alltid reagerar på omvärlden.
 • Det finns de viktigaste styrdokumenten för verksamhetsplanering, budget, policy, spelar/tränarutbildning, marknadsplan mm
 • Samhällsengagemang i form av sociala projekt
 • Föreningen har skapat goda förutsättningar för träning och match

Fotnot:
Årets barn- och ungdomsföreningar 2015:
Stockholm: Sundbybergs IK
Sverige: Vimmerby IF