Spännande föreläsningar lockade många förtroendevalda

I samband med S:t Eriks-Cupensdag i söndags arrangerades en Styrelsedag för förtroendevalda i våra barn- och ungdomsföreningar i Stockholm.

I en strid ström anlände föreningsrepresentanterna och var laddade inför dagens föreläsningar. Förbundschefen Björn Eriksson hälsade alla välkomna tillsammans med dagens moderator Chris Härenstam .

Först på agendan var ett intervjupass med representanter från Stockholms Fotbollförbund. Domarkommittén ordförande Arne Fredholm berättade om dagens domarsituation och de allt tuffare attityderna mot våra domare. Mats Lundell och Thomas Bengtsson fick frågor angående S:t Eriks-cupen och Seniorserierna, ordförande Lars Ekholmer pratade om förbundets kommande strategier och passet avslutades med att Robin Johansson fick berätta om StFF:s nya projekt, "Anläggningsoffensiven", skapat för att skapa fler fotbollsytor i framför allt Stockholms Stad.

Frågorna från publiken var många och det fanns önskemål om en tydligare och öppnare kommunikation från förbundet men också att hitta nya sätt och tänka annorlunda för att locka fler personer till föreningen och det ideella arbetet.

Efter en kort bensträckare tog Johan Fallby över taktpinnen och pratade om föräldra- och ledarrollen under parollen " Gör det bättre själv om du kan". Johan, före detta landslagsman i bordtennis och under 10 år varit ansvarig för idrottspsykologi på Svenska Fotbollförbundet och som idag arbetar idag i FC Köpenhamn menar att det handlar om att medvetandegöra och förändra beteenden samt att skapa en tydlig roll för föräldrar i föreningen.

Vi fick också en genomgång av de tre modeller som forskningen har definierat för att beskriva idrottsmiljön. Friskvårdsmodellen – "motionsidrott" som kännetecknas av motion, rörelse och rekreation, Motivationsmodellen – "breddidrott" som kännetecknas av tidig variation och engagemang och Standardmodellen - "talang eller elitsatsning" som kännetecknas av tidig specialisering. Den senare modellen är den som är vanligast i Stockholm men inte den som, enligt forskningen, renderar i flest antal elitsspelare eller för den delen ett livslångt idrottande.

Nu var det dags för Folksams representant Lena Lindqvist att berätta samarbetet med SvFF för att minska antalet fotbollsskador och få fler spelare att spela fotboll istället för att rehabträna. Idag finns en telefonrådgivningstjänst hos Folksam som heter Spelklar – Idrottsmedicinsk rådgivning för dig som spelar fotboll. Dit kan du som spelar i någon av SvFF:s föreningar ringa och ställa frågor för att få tips och råd om bästa möjliga förutsättningar att träna rätt och klokt så att du undviker skador. Du som är förälder och/eller ledare är också välkommen med frågor.

Efter en välbehövlig paus med kaffe och smörgås var det dags för Michael Hansson, SISU Idrottsutbildarna Stockholm att prata om Svensk Idrotts nya riktlinjer och strategier "Från triangel till rektangel"- Idrott hela livet eller "Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt". Mycket av strategin handlar om att idrotten vidgar vyerna och parallellt med den gamla enbart tävlings- och prestationsinriktade idrotten ser möjligheten att det i verksamheten ska vara fokus på idrott hela livet och bygga en barnidrott som inte bara är en kopia av vuxenidrotten, utan som i ännu högre utsträckning är formad efter barnens behov.

Dagen avslutades med att Chris Härenstam pratade om "Allas rätt att vara med". Här betonade han vikten av att alla blir sedda och bekräftade, på så sätt blir barn- och ungdomar stärkta i sin självkänsla oavsett hur duktiga de är på "sin" idrott. Att skapa glädje hos varje barn vid varje aktivitet/träning gör att fler vill fortsätta med sin idrott.

Kicki Bellander