Frågor och svar gällande "Gult kort=byte"

Gult kort = byte

I P/F 15-år testar vi i år en ny regel.

Den innebär att när en spelare får gult kort måste spelaren bytas ut. Laget blir inte bestraffat, man får fortfarande vara 11 spelare på planen, men den spelare som drar på sig det gula kortet måste vila sig en stund. Rekommendationen är att byta ut spelaren i fem minuter.

Hur togs beslutet
Denna nya regel röstades igenom på representantskapet 2015. Ett demokratiskt majoritetsbeslut där merparten av föreningarna röstade för förslaget.

Representantskapsmötet föregås av diskussioner dit alla klubbar är inbjudna.

Varför denna regel?
Dagens fotboll har inslag av fusk och dåligt beteende. Spelare som filmar, diskuterar med domaren, tar "taktiska gula kort", ger efterslängar med mera…

Dessa problem kryper ner i åldrarna och nånstans kring 15-års åldern börjar problemen bli vanliga.

Eftersom vi inte ackumulerar de gula korten i S:t Eriks-Cupen så är ett gult kort lika med ingen bestraffning alls. Vi vet att vissa ledare och lag uppmanar sina spelare att ta ett taktiskt gult kort. Vissa påstår att nästan hälften av varningarna i P15 serien beror på protest mot domslut eller efterslängar.

Är detta verkligen ett beteende vi vill ha på våra fotbollsplaner?

För att motverka detta vill vi att ledare och spelare ska diskutera och prata om sitt beteende på planen. Spelare som uppför sig sportsligt och bra ska belönas och berömmas. (bl.a. genom projektet "Grönt kort" i våra yngre klasser) Spelare som uppför sig mindre bra behöver få en tillrättavisning.

Vi tror det är viktigt att sätta bra beteende i unga år. Det är så vi kan påverka beteenden i seniorserierna.

Varför ingen tydlig tid på bytet?
Vi vill att domaren ska koncentrera sig på att göra ett så bra jobb som möjligt med att bedöma situationerna. Domarens fokus bör inte gå till att hålla reda på tiden. Det kan ju inträffa flera varningar under en femminutersperiod.

Dessutom, eftersom vi ser detta som en "uppfostrande regel" så kan behovet av uppfostra variera. Om det gula kortet kommer av t.ex. en olycklig hands-situation kanske det räcker med 2-3 minuter.

Om det gula kortet utdelas pga protest mot domslut eller en eftersläng borde troligen spelaren i fråga bli utbytt mer än fem minuter, kanske för resten av matchen.

Det ställer lite krav på oss ledare, krav vi borde kunna leva upp till!

Vad händer om målvakten får ett gult kort?
Regeln är väldigt enkel.

Om en spelare drar på sig ett gult kort ska spelaren bytas ut! Punkt slut.

Det spelar ingen roll om det är en målvakt eller om laget i fråga inte har någon avbytare.

Får man gult kort ska man bli utbytt. Det är domaren uppgift att se till att spelaren går av planen.

Det är upp till ledaren att avgöra när det är lämpligt att släppa in spelaren igen.

Varför håller vi på med ungdomsfotboll?
För att det är roligt.

För att utbilda våra ungdomar!

Den här regeln är en utbildning i hur man ska bete sig på plan.

Och det i sig är en viktigare utbildning än hur man dribblar, skjuter, driver och passar.

Och garanterat mycket viktigare än resultatet i en enskild match!

Om man tycker detta är en bra regel går det utmärkt att jobba på detta sätt som ledare alldeles oavsett ålderskull på laget…