Examensdag för framtidens fotbollsledare

I måndagskväll hölls avslutningen för utbildningen "Framtidens Fotbollsledare". Sen september 2015 har deltagarna, nio tjejer och två killar, genomgått ett antal utbildningstillfällen, närvarat på StFF:s representantmöte, årsmöte och ett kommittémöte samt haft kontinerliga träffar med sin mentor.

Syftet med utbildningen är att deltagarna ska få kunskap om hur en förening fungerar och vad de kan göra för att påverka. Det handlar också om att få kunskap om idrottens- och fotbollens grunddokument och fördjupad kunskap i att leda sig själv och andra. Genom mentorskapet är tanken att få hjälp att reflektera över nyvunna kunskaper samt finna sitt mål inom fotbollen och skissa på vägen dit.

Men nu var det alltså dags för "examen". Utöver de utbildningstillfällen deltagarna genomgått har de under utbildningstiden läst boken "Ledarskapande". Vår förhoppning är att utbildningen, boken samt de reflekterande samtalen med mentorn har hjälpt dem att få en bild av sin egen ledarfilosofi. I måndags var det då dags att redovisa sin ledarfilosofi inför sina kurskompisar, mentorer och föreningsansvariga. Vad är då viktigt för årets elva deltagare?

Kicki Bellander delar ut intyg till Johanna från Stuvsta IF.

Det som var genomgående var att alla som vill ska få vara med och att ingen ska uteslutas på grund av könsmässiga, etniska eller religiösa skäl. Det var av stor vikt att alla i laget ska känna att de är lika mycket värda och att de är en lika stor del av laget.

Att alla är bra på olika saker och utan var och en av tjejerna skulle vi inte ha ett lag. Att var och en av dem ska känna att de faktiskt betyder något för laget och att inget vore det samma utan dem.

Många tog också upp detta med vikten av att vara en förebild och att finnas till hands och vara en trygghet i fotbollen och livet.

– Jag vill vara en förebild för mina tjejer, någon som de ser upp till och som de känner att de kan vända sig till i ur och skur.

Att skapa en trygg miljö och se varje spelare var också viktigt.

– Att vara noga med att se alla spelare, även de som är tysta". Jag vill bidra med en trygg miljö där barn kan leka och ha roligt genom att aktivera sig fysiskt samtidigt som dom hittar sitt rätta jag och sin plats i samhället.

En del var också tydliga med att de var unga och ännu inte hittat just sin ledarsfilosofi men att utbildningen gett dom nya kunskaper som de reflekterar och funderar över.

Nästa punkt på kvällens schema innebar att vi lyssnade på Helena Carlsson och hennes resa via idrotten. Resan började som ung tjej i en liten skånsk ridklubb och dess ungdomssektion för att fortsätta via Skånes Ridsportförbund till det uppdrag hon har idag som vice ordförande i Svenska Ridsportförbundet. Efter några års studier i stadsvetenskap fick Helena möjligheten att under fem år arbeta som Idrottspolitiskt rådgivare på RF. Numera hittar vi Helena med spännande uppgifter i Riksdagen. Helena är också generalsekreterare på ENGSO som är en opolitisk europeisk idrottsorganisation som arbetar för gräsrotsidrotten i Europa. Helena gav slutligen deltagarna några medskick:

  • Ta chansen att påverka
  • Ta hjälp och stöd av en mentor
  • Lär dig så mycket som möjligt - ju mer du kan desto mer kan du påverka
  • Inse att du är proffs på att vara ung idag och be inte om ursäkt för det
  • Bygg nätverk och inspirera och engagera så många ungdomar som möjligt

Till slut efter åtta månaders utbildning var det dags för utdelning av intyg, tröjor och säga hej då till kurskamrater och mentorer. Klara från Spånga IS formulerade det väl:

– Det är nu jag får möjligheten att gå ut genom den där dörren och applicera det jag har lärt mig här inne i verkligheten. Ja, det är nu det börjar. Så glöm det jag sa om att lägga den där sista pusselbiten, jag har en hel värld med pusselbitar som väntar på att bli hittade där ute. Det enda som gäller nu är bara att hitta dem.

Kicki Bellander