Migrationsverkets mottagningsenheter i Stockholm bjuder in till en mötesplats för asylsökande ungdomar!

Härmed bjuder Migrationsverkets mottagningsenheter i Stockholm in er som förening och ideell organisation att delta i en mötesplats för asylsökande ungdomar.

Vi vet att många asylsökande vill hålla på med sport, träffa nya vänner och utforska sin nya omgivning. Vill ni få in asylsökande ungdomar i er verksamhet? Har ni aktiviteter som dom kan delta i?

Den 29 mars anordnar Migrationsverket tillsammans med Stockholmsidrotten, en mötesplats för asylsökande ungdomar och organisationer och föreningar i söderort. Mötesplatsen är tänkt som ett tillfälle för ungdomarna att få information om och träffa ideella organisationer och föreningar som är aktiva i söderort. De organisationer som vi nu har kontaktat är de som organiserar aktiviteter och sport i söderort, men även de som arbetar för barns rättigheter.

Vi från Migrationsverket kommer finnas på plats för att hjälpa till och svara på frågor, både till föreningar och ungdomar samt bidra med tolkhjälp.

Datum: 29 mars
Plats: I söderort, ring för mer information
Målgruppen: Asylsökande ungdomar i åldern 13-19 år.

Är din förening sugen på att delta?

Anmäl intresse så snart som möjligt. Om ni har frågor angående mötesplatsen kontakta oss gärna via mail eller telefon, vilket ni hittar längre ner i detta mail.

Vi ser fram emot ert svar och hoppas att ni har möjlighet att delta!

Vänliga hälsningar,
Linda Bergkvist, 010-4858055
Ida Wallerö, 010-4853041
Migrationsverkets mottagningsenheter i Stockholm

GB-stockholm-NGO-gruppen@migrationsverket.se