Kort sammanfattning från repskap och årsmöte

Det var få föreningar som närvarade vid det extra representantskapsmötet och på årsmötet i Folksams lokaler den 8 mars. Vid frågor där röstning skedde gick styrelsens förslag igenom.

Vid det extra representantskapsmötet behandlades två frågor:

  • Föreningsblandade lag
  • Seriespel F16-19

Det var Enskede IK som till representantskapsmötet 2015 hade motionerat om Föreningsblandade lag. Vid det mötet diskuterades förslaget länge och väl. Till slut beslutades det att styrelsen skulle ta fram kriterier och bestämmelser för Föreningsblandade lag för att ta beslut om förändringar vid ett extra representantskapsmöte.

Styrelsens förslag gällande Föreningsblandade lag röstades igenom till 100%.
Gällande Seriespel F16-19 var det en förening som röstade emot förslaget. Nu hoppas vi att förändringarna faller väl ut och att det blir fler tjejer som fortsätter att spela högre upp i åldrarna.

Efter utdelning av förtjänsttecken och priser till årets domare satte det ordinarie årsmötet igång. Vid punkt 11 på dagordningen "Val av halva antalet övriga styrelseledamöter till föreskrivet antal" hade Ulf Pettersson valt att inte bli omvald. Istället valdes Andreas Ohlsson in som ny ledamot. Det var den enda förändringen.

Två motioner hade inkommit till årsmötet.

  1. Eget förbund för futsal
  2. Futsalcertifiering

Bägge motionerna avslogs enligt styrelsens motivering för

  1. Motion 1
  2. Motion 2
    Det var i korthet det som hände vid årsmötet 2016. När protokollet är klart läggs det ut på Stff:s hemsida.

Vi tackar de 23 föreningar som visade intresse och närvarade.