Representantskapet 2015 - sammanfattning

Onsdagen den 18 november hölls StFF:s årliga representantskap. Även detta år var det gott om klubbar som hade skickat en representant, närmare bestämt 80 stycken.

Representantskapet är det demokratiska forum som bestämmer om förändringar i tävlingsbestämmelserna. Alla klubbar kan motionera in om förslag och StFF har även rätt att lägga egna.

Det var på detta möte för ett år sen som åldersregeln, fri anmälan, extra spelare och första fri röstades igenom.

I år fanns två förslag och två motioner att ta hänsyn till.
Ett förslag handlade om att vi vill införa ackumulerade varningar även i våra seniorserier till nästa säsong. Dvs. att tre gula kort genererar en avstängning i en match. Detta är något som finns i H4, H5 och D3 idag och det införs nu även i H6, H7, D4 och D5. Beslutet togs enhälligt.

Det andra förslaget handlade om gult kort i klasserna Pojkar/Flickor 15 år i S:t Eriks-Cupen. Om en spelare drar på sig ett gult kort måste spelaren helt enkelt bli utbytt. Som systemet är idag är ett gult kort ingen bestraffning alls i S:t Eriks-Cupen. Endast om man får två gula kort blir det en bestraffning. Många gula kort i 15-årsåldern tas för snack eller annat olämpligt uppträdande. StFF vill bidra till bättre stämning på våra planer och hjälpa ledare att uppfostra unga spelare till bättre beteende.
Kring detta förslag var meningarna delade. En del menade att det bara skulle införas på pojksidan. Andra menade att det bara skulle införas för vissa typer av gult kort, t.ex. snack. Ytterligare en del andra menade att det inte skulle införas alls. Styrelsen menar att vi bör införa detta som ett test i 15-årsklasserna under säsong 2016 för att sen utvärdera detta.
Efter en jämn omröstning så gick förslaget igenom.

Den första motionen var ett förslag om att en förening ska kunna stoppa en övergång av en spelare som är skyldig den förra klubben pengar. Övergången ska kunna stoppas även under frimånaden. Denna motion avslogs.

Den andra motionen handlade om föreningsgemensamma lag på flick- och damsidan. Tanken är att lag som inte får ihop tillräckligt med spelare ska kunna samarbeta med en annan förening i samma sits för att få ihop ett gemensamt lag utan att spelarna behöver byta klubb. En del klubbar vill även se detta som ett utlåningssystem där en spelare kan representera både sin egen klubb och ett föreningsgemensamt lag i samma årskull.
Alla på mötet var nog överens om att det i grunden är ett bra förslag. Motionären menade att detta borde införas redan 2016, medan Styrelsen och Tävlingskommittéen menade att det är viktigt att vi får jobba igenom förslaget så det blir komplett, tydligt och fullständigt och sen genomföra detta till säsongen 2017. Efter en lång diskussion gick vi till omröstning.
Mötet beslutade att detta ska genomföras till 2017 och att StFF ska komma fram med tydliga riktlinjer kring detta till 1:a april 2016.

Utöver detta informerades det om bl.a. domarbetalningar, spelarlegg, 9-mannafotboll, höjda avgifter för urdragna lag m.m.

Det är alltid trevligt och givande att diskutera fotboll med kunnigt och engagerat folk. Vår ambition är att bjuda in till fler möten under året. Ibland generella möten, men även möten där vi diskuterar enskilda frågor.

Klicka här för information från bildspelet som visades på mötet.

Björn Eriksson
Förbundschef