Nya blanketter för dispensansökan

Med anledning av de nya tävlingsbestämmelser som börjar gälla nästa säsong är nu blanketterna för att söka åldersdispenser uppdaterade.

ANSÖKAN AV PERSONLIG DISPENS (ÖVERÅRIG)
Dispens för *överårig spelare kan ges i samtliga åldersklasser. Undantaget de i serier som är kvalificerande för Svenska Fotbollsförbundets U17- och U19 serier samt de högsta divisionerna i samtliga åldersklasser där vi spelar med tabeller.
*Överårig spelare innebär att spelaren max får vara ett år äldre än gällande ålder i klassen.

ANSÖKAN AV LAGDISPENS (UNDERÅRIG)
Det är ganska vanligt förekommande att två årskullar slås ihop för att kunna få ihop tillräckligt med spelare för att kunna anmäla lag till seriespel. I och med införandet av 50%-regeln, det vill säga att minst halva laguppställningen måste bestå av spelare från rätt årskull, kan det uppstå problem för vissa föreningar. För dessa lag finns möjligheten att söka en lagdispens, vilket innebär att laget tillåts ha fler underåriga spelare på laguppställningen. Laget skall bifoga en namnlista tillsammans med ansökan, där spelarnas födelseår framgår.

KRITERIER FÖR ATT SÖKA LAGDISPENS
Någon/några av nedanstående villkor ska vara uppfyllda för att ansöka om lagdispens:

1. Två årskullar spelar tillsammans

2. Laget har inte tillräckligt med spelare för att klara 50%-regeln

3. Speciella geografiska/sociala skäl.

Här hittar du dispensblanketterna.