Sammanfattning av diskussioner vid förmötet till Repskapet

Den 13 oktober hölls ett förmöte till Representantskapsmötet som äger rum den 17 november. Nu har gruppdiskussionerna gällande mötets frågor och förslag sammanställts.

Kvalificeringsserier till U17 och U19
18 personer hade sökt sig till detta bord, vilket var det mest välbesökta bordet under kvällen.

Två frågor diskuterades mest och som det även röstades om. Den ena var om de klubbar som redan var klara för U17 och U19 skulle få delta i kvalificeringsserien. Resultatet blev 9-7 till att klubbarna INTE skulle få vara det.

Den andra omröstningen handlade om åldersändringen från 17 till 18 år som kvalificeringsålder till U19-serien. Där var utslaget tydligt, ändring till 18 års ålder ska det vara.

Spelarlegitimationernas vara eller inte vara
Frågan diskuterades på två bord, ett bord för seniorserierna och ett S:t Eriks-Cupsbord. Dessutom i storgrupp på slutet.

Utslaget vad det gäller spelarlegg i S:t Eriks-Cupen var solklart. Ta bort dem! Utan att vi behöver ersätta leggen med något annat. Det är bara krångel och inga anmälningar finns där spelarleggen hjälper oss i utredningen.

Utslaget i seniorserierna var också solklart. Ha kvar dem! Tillåt dock spelarlegitimationer och andra legg, då utan extra kostnad.

Hur betalar vi domarna?
Klart är att alla vill ha ett centralt utbetalningssystem där vi som förbund betalar domarna. Men eftersom det inte går att genomföra till nästa säsong, tyckte samtliga att lagt förslag är ett bra förslag.

  • Domaren har rätt till kontantbetalning förutsatt att hen har Swish
  • Hemmalaget har rätt att slippa kontanter förutsatt att de har Swish
  • Om domaren inte har Swish måste hen acceptera betalning via konto
  • Om hemmalaget inte har Swish måste de vara beredda att betala med kontanter

Om man är överens om kontobetalning går det alltid bra!

Motion 1 – Frimånad
Samtliga tyckte att det inte var något vi som förbund kunde göra något åt. Det är en fråga för varje klubb för sig.

Motion 2 – Föreningsgemensamma lag
Här var alla överens om att förslaget var bra. Alla var också överens om att 16-års ålder var lite sent, då har spelarna redan slutat. Mötet tyckte att det bör införas från 14 år.

Dock fanns en del olika åsikter om hur det ska användas. Många verkade se det som en möjlighet till någon sorts utlåningssystem, att ge duktiga spelare i sin egen klubb chansen att dessutom spela i något gemensamt lag tillsammans med duktiga spelare från andra klubbar. I något sorts "zonlag". Motionärens andemening var nog inte att man ska kunna "toppa lag" med hjälp av detta, men klubbarna menade att det är ett sätt att behålla duktiga tjejer i sin egen klubb.

Det fanns också diskussioner att detta bör tillåtas även på killsidan, även om man såg att behovet var större på tjejsidan.

Förslag 1 – Ackumulerade varningar i samtliga seniorserier
"Seniorbordet" tyckte detta var ett bra förslag. De trycker dock på vikten av att domarna verkligen rapporterar gula kort i tid och att föreningarna har koll på avstängda spelare. Man får hjälp i Fogis, men det är ändå så att föreningen behöver ha en viss koll.

Förslag 2 – Gult kort = byte i S:t Eriks-Cupen
Även här tyckte samtliga att det var ett bra förslag. Bordet för S:t Eriks-Cupen tyckte att det ska gälla från 7-mannafotboll och uppåt. Alla gula kort ska inkluderas, oavsett orsak till det gula kortet. Dessutom ska spelaren bli utbytt oavsett om det är en målvakt som får det gula kortet och även om det är så att laget saknar avbytare. Då får laget helt enkelt spela med en man mindre en period.

Bordet tyckte också att vi ska införa en fast tid, förslagsvis 5 minuter och att domaren ska klocka tiden. Domarkommittén motsätter sig dock detta starkt. Det kan också leda till diskussioner om vad som är 5 minuter. Om domaren t.ex. stannar klockan för en skada, hur ska tiden räknas då? Ett färdigt och genomarbetat förslag läggs fram till Repskapet.

Förslag 3 – Nivåindelning på 5-mannanivån
Gruppen var övervägande emot en sådan indelning, några kraftfullt emot. Oron att klubbar skulle utnyttja detta för att nivåindela sina träningsgrupper var för stor. Om vi ska göra detta är det viktigt att det framgår tydligt att det är för att värna om nybörjarna, INTE att det i och med detta är okej att nivåindela inom en träningsgrupp eller klubb.

Diskussioner om anmälan till S:t Eriks-Cupen
Oron över att för många lag ska anmäla sig till den högsta nivån engagerade mest. Oron var varierande på de olika borden, men de flesta såg att risken var hyfsat hög. Samtidigt pratar man om att det är ett stort ansvar på föreningarna att se till så detta blir bra. Ingen vill ha för många lag i högsta serien, och det är ju klubbarna som äger frågan. En bra kommentar kom från Hanviken: "För att anmäla sig till extra svår ska du ha en så pass bra trupp så du kan spela en jämn match även om dina fem bästa spelare är borta".

En fråga alla bord fick med sig var: "Hur delar vi upp lagen om det blir för många anmälda, via geografi eller på sportsliga meriter". Uppfattningen efter en sammanställning av samtalsledarnas anteckningar och av diskussioner, var att geografi "vann" med 75-25. Alltså inte med 100-0. Det finns en förståelse för att högsta nivån kan bli urvattnad om det blir för många lag som anmäler sig. Återigen kom ordet "föreningsansvar" upp, det är upp till föreningarna att se till att det inte blir så.

De som förordade/gick med på sportslig selektering hade inga förslag på hur vi ska göra detta. Någon enstaka föreslog ett kvalspel innan serieläggning.

Det fanns också en oro att en klubb kan anmäla sig till högsta nivån utan att ha ett lag för det, men att sen marknadsföra att man har ett lag i högsta och därmed sno åt sig andra duktiga spelare från närliggande klubbar och på så sätt få ett konkurrerande lag.

Även en oro för de lägsta serierna fanns. I huvudsak bestod oron i att lag anmäler ett "andralag" dit. Vartefter säsongen går så tunnas andralaget ut på spelare och man måste trycka ner spelare från förstalaget för att kunna genomföra serien, men då blir laget för bra. Det finns också en oro för att för bra lag anmäler sig för lågt för att få vinna matcher.

Generellt kan sägas att alla efterlyser mer och tydligare information. Många har uttryckt att informationen på mötet var tydlig och bra, men mer efterfrågas.

Man vill t.ex. att vi tar fram siffror på hur många lag som anmält sig ett år för högt upp. Det kan vi göra från 13 år och uppåt, inte på lägre åldrar då vi inte har laguppställningar där.

Man vill också att vi redovisar öppet vilka klubbar/lag som anmäler sig till vilka nivåer. Eller åtminstone hur många lag som anmält sig till vilka nivåer. Vi funderar på hur vi kan göra detta. Man vill också att vi försöker sprida informationen om serieruter, procentsatser, antal nivåer, antal troligt anmälda lag m.m. på ett så bra sätt som möjligt.

Övriga idéer och diskussioner
En grupp vill införa ett "feedback-system" efter matchen. Ett system där lag kan gå in och ge feedback på domaren, och domaren gå in och ge feedback på lagen och tränarna. Ett förslag, enligt förslagställaren, för att kunna premiera de bra domarna.

Seniorbordet tyckte man kunde komplettera Fogis med bilder. Då skulle vi enkelt kunna slippa spelarleggen helt.

Informationen om höjda avgifter för urdragna lag blev det ingen större diskussion om.

Sammanställt av Björn Eriksson, Förbundschef