Fri anmälan i S:t Eriks-Cupen 2016 – Hur ska man tänka?

Tankar och tips inför anmälan till 2016 års S:t Eriks-Cup

Syfte
Det finns fler syften med den fria anmälan. Huvudsakligen handlar det om att avdramatisera resultatet och tävlingsmomentet i matchen. Matchen är ett utbildningstillfälle och bör ses som ett sådant. Tävlingsmomentet finns kvar, det finns fortfarande matcher att vinna och i våra äldre åldersgrupper finns fortfarande tabellplaceringar att slåss om. Men fokus bör ligga på utbildning, därför vill vi minska betydelsen av matchens resultat och tabellplaceringen.

Praktiskt
Anmälan kommer gå ut i mitten/slutet av oktober. Sista anmälningsdag kommer vara sista november.
Det kommer finnas 3 eller 5 nivåer att välja mellan, beroende på förväntat antal anmälda lag till respektive årskull. Ni anmäler er helt enkelt till den nivå ni anser att ni hör hemma i.
Till nästa år kommer ni kunna välja om, så även om ni väljer nivå 3 2016, kan ni spela i nivå 1 2017. Och detta alldeles oavsett slutplacering i 2016 års serie.

Ruter istället för pyramid
Med fri anmälan bör vi gå ifrån en "seriepyramid" och istället få ett "serieruter".
Vårt mål är att få fördelningen i ett 5-nivå-system ungefär enligt följande %-satser:
Nivå 1  5% av lagen
Nivå 2  15% av lagen
Nivå 3  50% av lagen
Nivå 4  20 % av lagen
Nivå 5  10% av lagen

Och om det är 3 nivåer strävar vi efter följande fördelning:
Nivå 1  15% av lagen
Nivå 2  55% av lagen
Nivå 3  30% av lagen

I antal räknat så hoppas vi få 14 lag på Nivå 1, oavsett ålderskull och kön.

Respektera serien och motståndaren
I vårt distrikt finns alla typer av fotbollslag. Det finns nybörjarlag i 15-årsåldern. Och det finns hårt satsande 12-års lag och så vidare…

Respektera serien och motståndarna.

Anmäl er till lägsta serien om ni har ett lag, en ambitionsnivå och antal träningar m.m. som passar där. Anmäl er inte dit för att träna anfallsfotboll eller för att ni vill vinna matcher. Det är dålig respekt för motståndarna.
Och lika viktigt åt andra hållet. Anmäl er inte till högsta nivån bara för att ni kan. Ni ska verkligen ha på högsta nivån att göra för att anmäla er dit. Annars är det också dålig respekt mot de lag som verkligen hör hemma där.
Som exempel kan vi ta P 11-klassen. Dit kommer det anmäla sig över 400 lag. Idén är att 14 lag ska anmäla sig till Nivå 1. Tänk er noga för om ni verkligen är där eller om ni är något av de övriga 386 lagen.

Även Nivå 2 kommer hålla mycket hög kvalitét!

Kvalificering till U17 och U19
I våra äldsta pojk-klasser så handlar det om kvalificering till de nationella U17 och U19 platserna. I och med fri anmälan ändrar vi sätt att kvalificera sig på.
Vi kommer säsongen 2016 genomföra speciella kvalificeringsserier till dessa serier. Det kommer bli en P16 serie och en P18 serie. Till dessa serier kommer endast lag som inte redan har en garanterad plats i U17 och U19 få anmäla sig till.
Det kommer gå att spela i dessa serier och samtidigt delta i S:t Eriks-Cupen om truppen är tillräckligt bred.
Detta är ännu så länge ett förslag. Detta förslag ska diskuteras på vårt förmöte den 13 oktober dit alla klubbar är inbjudna. Se till så din klubb är där och påverkar om frågan är viktig för dig.

Övrigt
Vi tror att åldersregeln kommer höja kvalitén i vissa åldersklasser.
Vi vet att idag spelar många 12-årslag i 13-årsserien. Nästa år kommer inte det vara möjligt i och med nya åldersregeln. Då kommer de bästa 12-årslagen faktiskt spela i 12-årsserien, vilket med stor sannolikhet ytterligare kommer öka kvalitén på P12 Nivå 1.
Ta gärna med detta i beräkningarna när ni anmäler ert lag. Vi uppskattar att denna effekt kommer vara störst i årskullarna P10 – P14.

Tips

  • Anmäl inte för högt
  • Det är viktigare att ni får en utvecklande miljö med jämna matcher än att ni spelar på Nivå 1
  • Det är lika viktigt att ha respekt för de lägsta nivåerna

Våga fråga

  • Ring andra lag och hör hur de tänker
  • Kolla vad din förening anser
  • Fråga oss på förbundet

Slutord
Det kan ta något år innan ett nytt system sätter sig. Med vilja och rätt intentioner kommer vi kunna göra detta bra redan år 1. Men vi har full respekt för svårigheten att välja rätt nivå.

Vi tror på detta för stockholmsfotbollens bästa.

Björn Eriksson
Förbundschef