Framtidens Fotbollsledare III sept 2015 – april 2016

Nu i april slutar omgång två av Framtidens Fotbollsledare där unga fotbollsledare under höst/ vår genomfört åtta utbildningsträffar i allt från Föreningskunskap till Personligt ledarskap och Effektiva styrelsemöten. I april är det dags för sista utbildningsträffen SvFF:s nya Spelarutbildningsplan samt avslutning där de får presenterar sin ledarfilosofi.

Framtidens Fotbollsledare

Parallellt har varje deltagare en mentor knuten till sig, som de träffar med jämna mellanrum, för att på så sätt få stöd och vägledning i att hitta just sin plats inom fotbollsfamiljen. Kanske är det som tränare, men det kan likväl vara som organisationsledare. Målet är att varje deltagare ska hitta sin drivkraft och sitt engagemang inom fotbollen och för att sedan våga ta steget och engagera sig.

Har ni i din förening några unga ledare 16-19 år som ni vill satsa lite extra på?

Läs mer här och sök ett Idrottslyft!