Årsmötet 2015

Foto: Birgitta Holmstedter

Avtackning, prisutdelning och ny ordförande - mycket hände på Stockholms Fotbollförbunds årsmöte den 3 mars.

Så har ännu ett år lagts till handlingarna, StFF:s årsmöte genomfördes på tisdagen i Folksams lokaler på Södermalm, en tradition sen lång tid tillbaka.

Mötet inleddes av t.f. ordförande Krister Lindgren som gjorde en sammanfattning av fotbollsåret som gått.

Han lämnade sedan över till Svenska FF:s ordförande Karl-Erik Nilsson som kommit för att tacka av Ylva Johansson som i och med sitt arbete i regeringen har varit tvungen att träda tillbaka från ordförandeposten i Stockholm.

Foto: Helena Rydh Norin

Årets domare premierades med utmärkelse och blommor och Björn Begner Spånga IS FK tilldelades Svenska FF:s förtjänsttecken i silver 20 års betydande arbete för fotbollen.

Mötesordförande Peter Larsson svingade vant klubban och lotsade mötesdeltagarna genom dagordningen och beslut fattades om ekonomi, verksamhetsplaner och den nya styrelsen.

Lars Ekholmer valdes in som ny ordförande i förbundet och Ulf Pettersson som ledamot.

Foto: Helena Rydh Norin

Avgående styrelseledamoten Johan Werner avtackades i sedvanlig ordning med tavla och blommor.

Foto: Helena Rydh Norin