Välkommen till två spännande föreläsningar!

Kom och lyssna på Idrottsläkaren Klas Östberg om barnidrott och Enskede IK:s väg till Enskedmodellen,

BARNIDROTT – INGEN LEK

Klas kommer att prata om idrott ur ett Barn- och vuxenperspektiv och skillnader i dessa. Barnidrotten är till för, ja just det, barnen. FNs Barnrättskonvention kommer självklart att finnas med i diskussionerna.

ENSKEDEMODELLEN – SÅ FUNGERAR UNGDOMSFOBOLLEN I ENSKEDE IK

Representanter från Enskede IK berättar om vägen till beslutet om hur Enskede IK ska bedriva sin ungdomsverksamhet. Vi får också vet hur ungdomsfotbollen är tänkt att fungera i föreningen. Övergången till Enskede-modellen klubbades i Enskede IK:s styrelse våren 2014. Ambitionen är att under 2015 få alla bitar av Enskedemodellen på plats.

Inbjudan Kick off den 8 mars 2015, klicka här!