Ungdomsfond

Stockholms FF kommer från och med år 2015 avsätta medel till en fond för att kunna hjälpa ungdomar upp till 18 år ekonomiskt.

Syftet med fonden är att barn ska kunna dela gemenskapen med sina kamrater i fotbollsföreningen på fritiden, oavsett social situation.

För att kunna ta del av fondens medel ska det sökande barnet/ungdomen fylla i en blankett och ange vad pengarna ska användas till. Man kan t.ex. söka för att få hjälp med medlemsavgift, träningskläder etc. Blanketten skickas sedan till Stockholms Fotbollförbund där en kommitté behandlar ansökan. Det högsta belopp man kan ansöka om är 3000 kronor och Stockholms FF har för 2015 avsatt 30 000 kronor i fonden. Klicka här för att komma till blanketter.