Recept för en bra laganda

En kall lördagseftermiddag i november samlades Gröndal IK:s P02 för att prata hur man kan vara världens bästa lagkamrat på träning, match och vid sidan av planen. Målet var att ta fram en lista på konkreta saker som alla spelare i laget kan göra för att vara bra lagkompisar.

Snäll och peppande. De två egenskaperna har en bra lagkompis enligt P02 i Gröndals IK. Under ledning av en processledare, Freja Andersson, från Stockholms Fotbollsförbund fick spelarna också fundera och diskutera kring vad man kan göra för att vara en bra lagkamrat. Och diskussionerna gick heta, det verkade som om alla i laget hade funderat kring dessa frågor innan.

Många kloka tankar och idéer lyftes. Bland annat pratades det om hur viktigt det var att alla spelare, oavsett kunskapsnivå, fick höra att man var bra på något. De flesta var överens om att de förmodligen skulle sluta ganska snart om de aldrig fick höra att de gjort något bra. Detta resulterade i sin tur att spelarna enades om att de efter varje träning och match skulle säga några bra saker som de andra spelarna gjort.

Men det viktigaste som Gröndalspelarna kom fram till var att det också handlade om att göra de fina orden till verklighet och omsätta de till konkreta handlingar. En snäll lagkompis är en spelare som hälsar på alla i laget och en peppande lagkompis säger något till varje spelare som den har gjort bra på träningen eller matchen. Om laget enas kring några sådana gemensamma handlingar blir det lätt för alla, både spelare och ledare, att veta hur och vad man ska göra. När alla spelare känner att de blir sedda och är med i laget, blir det också lättare att koncentrera sig på fotbollen och försöka bli bättre på fotboll. Det leder i sin tur till att laget blir bättre.

Insikten om att en bra laganda också visar sig i de sportsliga resultaten fick spelarna att vilja fortsätta diskutera lagets egen värdegrund. För ett bra lag består inte bara av duktiga fotbollsspelare, utan också av riktigt bra lagkamrater.

Freja Andersson

Vill ditt lag eller förening också prata värdegrund, lagkompisar och laganda?
Kontakta Kicki Bellander på e-post eller ring 08 444 75 57.