Inbjudan till informationsträff 13 januari

Distriktslagsverksamheten F/P 01

Birger Jacobsson och Annelie Norén, spelarutbildarna på pojk- resp. flicksidan kommer att informera om Distriktslagsverksamheten.

  • Vad innebär verksamheten?
  • Vem riktar sig verksamheten till?
  • Presentation av Distriktsförbundskaptener för F/P 01
  • Övriga frågor

Dag: Tisdagen den 13 januari
Tid: 18.00–20.00
Plats: Stockholms Fotbollförbunds kansli, Västra vägen 5A, 171 26 Solna
Förtäring: Kaffe och smörgås serveras från kl. 17.30
Avgift: Ingen kostnad för kvällen

Inbjudan vänder sig till samtliga tränare och sportchefer för
ålderskullen F/P 01

Vänligen vidarebefordra denna inbjudan till berörda tränare/sportchefer.
Om inte tränaren/sportchefen har möjlighet att delta så ser vi gärna att en annan ledare för laget kommer och tar del av informationen.

Anmälan:
Gör ni på vår hemsida www.stff.se under Kurser (kategori spelare)
Var noga med att ange en e-postadress så vi kan skicka en kallelse.

Frågor besvaras av:
Birger Jacobsson (spelarutbildare pojkar), birger.jacobsson@stff,se
tel. 08-444 75 13
Annelie Norén (spelarutbildare flickor), annelie.noren@stff.se tel. 08-444 75 21
Emma Ringvall (administratör), emma.ringvall@stff.se tel. 08-444 75 05

Varmt välkomna!