Föreningskunskap

En måndag i november träffades FFL gänget för en spännande utbildning i Föreningskunskap. Henrik Lannér från SISU Idrottsutbildarna var på plats för att lära oss mer om föreningens hemligheter. Syftet var att ge deltagarna grundläggande kunskaper om hur en förening fungerar och hur du som medlem kan påverka. Förväntningarna var många och vi ville veta mer om både officiella och inofficiella maktstrukturer, hur föreningen är uppbyggd och vilka roller som finns.

Våra unga ledare hade till träffen fått i uppdrag att titta lite på sina "egna" föreningar och svara på några frågor. Det visade sig t.ex. att en förening hade stadgar från 1975 och som inte motsvarade föreningens verksamhet idag. Stadgarna är föreningens grund och regelverk och kan ses som ett medlemsavtal. Stadgarna ska kortfattat informera medlemmarna om föreningens ändamål, meningen med föreningen, men också om regler som gäller medlemskap, utträde och uteslutning och rösträtt på årsmöte. Det finns fler paragrafer i stadgarna som styr föreningens verksamhet och som kan vara bra att veta om för dig som medlem. Vet du vilka stadgar din förening har?

Hawler från Rågsved berättar att hans förening har stadgar, policy och värderingsdokument som finns tillgängliga för alla medlemmar, både på deras hemsida i PDF/Word format samt på kansliet i pappersformat om man vill läsa och ta del av dessa. Föreningen åker varje år en konferensresa till Åland där de uppdaterar sina styrdokument och informerar sedan tränare/ nya ledare.

Detta ledde till frågan om föreningens protokoll är offentliga och kan läsas av medlemmarna. Svaret på den frågan är att styrelseprotokollen i ideella föreningar inte är offentliga, inte ens för medlemmarna. Föreningen bestämmer själv hur man vill göra. I de flesta föreningar fungerar dock informationen om föreningens arbete bra och det finns andra informationsvägar som berättar om styrelsens arbete. Många föreningar lägger också upp sina styrelseprotokoll på föreningens hemsida.

Hur är det då med föreningskunskapen?

  1. Räcker det med att man antar stadgar och utser en styrelse för att bilda en förening?
  2. Måste man vara myndig för att får rösta på föreningens årsmöte?
  3. Har alla rätt att bli medlem i en idrottsförening?
  4. Är styrelsen föreningen högsta beslutande organ?

Svaren på dessa frågor och fler därtill fick vi under kvällens lopp. Du hittar svaren nedan:

  1. Ja, det räcker med tre personer med samma intresse.
  2. Nej, föreningens stadgar bestämmer detta.
  3. Ja, alla som vill ska vara välkomna.
  4. Nej, det är föreningens årsmöte.