Brinner du för Stockholms-fotbollen och dess framtid?

Är du intresserad och vill bidra med din tid och ditt kunnande för att forma fotbollen i Stockholm? Rekryteringskommittén söker intresserade personer som kan vara med och arbeta i Stockholms Fotbollförbund olika kommittéer.

Vill du veta mer, kontakta rekryteringskommitténs ordförande Annika Eriksson, e-post

Våra kommittéer är

Anläggningskommittén jobbar med frågor som rör anläggningar

Besvärskommittén behandlar överklagade ärenden från Tävlingskommittén

Disciplinkommittén utdömer individuella straff för spelare och deras förseelser vid match

Domarkommittén handlägger domarfrågor, t.ex. domarutbildning, domarklassificering och uppföljning av utbildade domare

Resurskommittén är vår nyaste kommitté som ska se till att vi får finansiering för att kunna genomföra kommande projekt och idéer

Rekryteringskommittén söker efter intresserade personer som vill jobba inom Stockholmsfotbollen

Tävlingskommittén utför omfattande arbete gällande tävlingsfrågor, tävlingsbestämmelser och dömer även föreningar för händelser i samband med match

Utvecklingskommittén arbetar med utbildnings- och utvecklingsfrågor. bl. a. tränar- och ledarutbildningar