Personlig utveckling!

Höstterminens sista utbildning för Framtidens Fotbollsledare gick av stapeln i onsdags och ämnet för dagen var Personlig utveckling. Syftet med kvällens utbildning var att stärka deltagarna i sin ledarroll genom att bl.a. få insikt i varför de tycker som de gör och varför de tar de beslut de tar.

Att vi alla via olika bakgrund och uppväxt formar våra värderingar och att dessa sedan ligger till grund för allt vi tycker och hur vi vill leva. Meddelandet löd att vi ofta är oense men att det är ok att tycka olika. Att samma sak kan betyda olika för olika personer. Att veta detta är av stor vikt då vi leder andra människor och vill ha med alla spelare i laget på samma tåg.

Magnus Grönblad från MT-gruppen startade kvällen med två värderingsövningar där det ganska tydligt visade sig att deltagarna tyckte olika om de påståenden som togs upp. "Alla människor har lika värde", "Det är ok att filma till sig en frispark och "Konflikter bör så långt som möjligt undvikas" ledde till intressanta diskussioner och visade på våra olikheter.

Kvällen fortsatte med samtal runt skillnaden mellan självkänsla och självförtroende som inte alltid är så lätt att skilja på. Enkelt förklarat kan sägas att självförtroendet handlar om det du gör och självkänsla om vem du är. För att må bra är ett tips att följa sina värderingar och träna sin självkänsla. Om du går emot din värdegrund och t.ex. pratar "skit" om andra (fast du tycker att det är fel) är det uttag från din självkänsla. När du kommer till insikt om vad du gör, kan du göra ngt åt detta och ta ansvar för vad du säger = du mår bättre och gör insättning på ditt "självkänslokonto".

Assa och Dissa var nästa punkt på dagordningen och handlar om att du ska koppla känslor till lyckade aktiviteter. När du slår in en straff eller lyckas med en uppgift i skolan ska du koppla på känslan: T.ex. kan du knyta näven och SKRIIIKA Yeeeees och känna upplevelsen med hela kroppen. Du ASSAR. Nästa gång du hamnar i en liknande situation känner kroppen igen detta och möjligheten är större att du lyckas även denna gång. Det fungerar likadant åt andra hållet så passa dig för att lägga känslor på saker som du inte lyckats bra med som t.ex. missat en straff. Enklare sagt en gjort dock men någon att fundera över och träna på!

Avslutningsvis fick deltagarna en Reflektionsbok och ett medskick av Magnus. Självkänsla är färskvara och kan tränas. Verktyget är att skriva följande saker varje kväll. Tre bra saker du gjort under dagen, Två saker du är glad för och slutligen en sak som du vill ha hjälp med. Vi fick alla lova att skriva varje kväll tills kursen är slut den 27 april 2015.

Avslutningsvis: För att leda andra människor så behöver jag kunna leda mig själv. FFL deltagarna kom en bit på vägen under kvällen, fick en bra grund att stå på och jobbar nu vidare med tips och verktyg från Magnus.