Sammanfattning Representantskapet 2014

Här följer en sammanfattning av de beslut som fattades på Representantskapsmötet den 18 november.

Styrelsens förslag

Extra spelare vid 4 måls underläge i 5-manna fotbollen
Ett tiotal klubbar yttrade sig, både med positiva och negativa erfarenheter. Argument mot var att alla ändringar av fotbollens grundregler är att krångla till det och att vi pratar mycket om att INTE räkna resultat i 5-mannafotbollen och detta är ett förslag där man måste hålla reda på vad det står hela tiden.
Argument för är att matchen blir jämnare, fler spelare får bolltouch oftare och att dessa två i sig är utvecklande. Resultatet räcker det med att domaren och ledarna har koll på, spelarna ska inte behöva tänka på det.
Det konstaterades också att ledarna har ett stort ansvar här. Våra 5-mannadomare är inte alltid utbildade, ibland kan det vara föräldrar och syskon som dömer. Ledarna har ett stort ansvar i att detta fungerar.

Omröstningen gav ett klart utslag FÖR förslaget.
Beslutet gäller från 2016.

Första fri – motståndarlaget backar till halva plan när målvakten har bollen
Även här yttrade sig ett tiotal klubbar. Alla var positiva till detta på 5-mannanivån men fler klubbar tyckte det var en för stor förändring att införa detta på 7-manna också.
När det väl skulle röstas fanns två förslag. Ett var att genomföra det på 5-manna, ett att genomföra det på 5- och 7-manna.

Efter en jämn omröstning vann förslaget att endast genomföra detta i 5-manna fotbollen.
Beslutet gäller från 2016.

Åldersregeln – halva laguppställningen ska vara rätt ålder
Detta var kvällens längsta och hetsigaste diskussion. Uppfattningen är att över 20 klubbar yttrade sig, vissa flera gånger. Till en början var diskussionen "jämn", klubbar som tyckte både för och emot yttrade sig. Men ju längre diskussionen led var det fler och fler klubbar som tyckte att förslaget var bra som yttrade sig. Ibland riktigt kraftfullt. Det fanns fortfarande klubbar som motsatte sig förslaget och ett förslag kom att skjuta på beslutet och utreda mer.

Efter det att styrelsen yttrat sig och meddelat att förslaget är utrett tillräckligt så gick det till omröstning där styrelsens förslag bifölls.
Beslutet gäller från 2016.

Motioner

Fri anmälan (Ta bort upp- och nedflyttning)
Motioner från AIK FF - Hammarby IF FF, Enskede IK, Mälarhöjdens IK samt FK Bromma
Här var alla klubbar och hela styrelsen helt eniga. Att ta bort upp- och nerflyttningssystemet och införa fri anmälan är en bra idé, det tyckte alla. Diskussionen som uppstod var från när det skulle gälla då många ville att det skulle gälla redan från 2015 eftersom idén är så bra. Argument mot det är att vi då skulle ändra förutsättningarna för seriespelet 2014, som redan är avslutat, och att vi ändå får många av förslagets bra sidor redan 2015.

Efter en jämn omröstning kring detta beslutade mötet att fri anmälan ska införas från säsong 2016.

Tilläggsdiskussion till detta var hur serieindelningen ska göras i de högsta serierna. En motion gick ut på att klubbens certifieringspoäng ska avgöra om det blir fler än en serie på högsta nivån. Även här fanns argument för och emot.

Omröstningen i denna fråga gav ett klart nej till indelning via certifieringspoäng. Det är nu upp till tjänstemännen på kansliet att göra serieindelning på bästa sätt där principen om så jämna matcher som möjligt ska gälla.

9-manna (9-mannamål, Offsideregel 9-manna)
Motioner från AIK FF - Hammarby IF FF och Åkersberga BK
Här blev det inga större diskussioner. Styrelsens förslag, som röstades igenom enhälligt, är att vi ska jobba för att införa 9-manna mål men inte jobba för införandet av Offside Light.

Inget årtal om 9-manna mål bestämdes utan vi följer och påverkar SvFF:s utredning kring nationella regler inom 9-mannafotbollen.

F16 – införande av en F16 serie till säsongen 2015
Motion från Enskede IK - Järla IF
En något längre diskussion om detta. Styrelsen ville avvakta rapporten från Stockholmsdiamanterna som kommer under första halvåret 2015. Motionärerna ville genomföra redan till nästa säsong. Argument för var att vi idag har en stor F99 klass och att fler tjejer ska spela fotboll högre upp i åldrarna. Argument mot var att det kan ha en negativ effekt på F17/18 serien som blir kvar och kan leda till att fler tjejer i den åldern slutar.

Diskussionen gick fram och tillbaks och när det väl var dags för omröstning blev den jämn men det beslutades att det ska införas en F16 serie.
Beslutet gäller från 2015.

Överåriga i F16/18 serien
Motion från Boo FF
Det beslutades också, utan nämnvärd diskussion, att det ska vara tillåtet att spela med tre 19-åringar i F16/18 serien.
Beslutet gäller från 2015.

Utökade serier F/P13 och äldre
Motion från Vasalunds IF
Konstaterades att serierna redan 2015 kommer att utökas med flera lag, 10-lagsserier utökas till 12 och 12-lagsserier utökas till att innehålla 14 lag. Detta i enlighet med beslut som fattades på Representantskapet 2013.

Slutspelet i Sankt Erikscupen
Motioner från FK Bromma och Hanvikens SK
En fråga med liten eller ingen diskussion.

Det beslutades att slutspelet INTE ska återinföras.
Beslutet var enhälligt och gäller från 2015.

Seriespel i Futsal
Motion från Stockholm Futsal Club
Det beslutades att kansliet även nästa vinter ska försöka få till stånd en serie i Futsal, både för herr och dam, juniorer och seniorer. Hur detta ska genomföras är upp till kansliet. Kritik framkom att kansliet inte har gjort tillräckligt mycket reklam för detta.

Kvalspel i division 6
Motion från Westermalms IF
En fråga med liten eller ingen diskussion.

Det beslutades att kvalspel i division 6 INTE ska införas.

Reservlagsserien
Motion från FK Bromma
En fråga med liten eller ingen diskussion.
Motionen handlar om att återinföra upp och nerflyttning i herrarnas reservlagssystem.

Motionen röstades enhälligt ner.

Därtill fanns ytterligare två motioner, dels en från IFK Lidingö FK gällande central utbetalning till domarna dels en från Ängby IF gällande rekrytering och hemmaplan.
Styrelsen föreslog mötet att ej ta upp dessa motioner till behandling med hänvisning till stadgarna § 21.

Mötet beslutade enligt styrelsens förslag.