Framtidens Fotbollsledare

I lördags var det dags för andra utbildningsträffen för våra deltagare i Framtidens Fotbollsledare. Ämnet denna dag var fördjupat ledarskap och kursen En för alla – Alla för en.

Kursledarna Eva Arvidsson (Kinesi Lag & Idrott Psykologi) och Nathalie Dahlqvist lotsade med varsam hand våra ungdomar genom ämnen som den mentala och psykologiska utvecklingen hos barn och på vilket sätt kommunikation och konfliktlösning påverkar gruppdynamiken.

Dagen var indelad i två förläsningar med tillhörande grupparbeten. Förmiddagen handlade mycket om barns utveckling och varför barn idrottar. Fokus var också på gruppdynamiken och att skapa den goda gruppen. Förläsningen kompletterades med ett grupparbete där grupperna skulle fundera över hur de som ledare kan skapa bonding med enskilda spelare i laget och skapa ett stödjande klimat i laget. Efter lunchen var det dags för gruppens struktur och utveckling, kommunikation och konfliktlösning samt stressfaktorer och yttre påverkan. Grupparbetet denna gång handlade om att Lyfta en eventuell konfliksituation i laget och hur de agerar som ledare för att lösa denna. Spännande exempel och kreativa lösningar avlöste varandra och de efterföljande samtalen var fyllda med fler lösningar och bekräftelser att de var på rätt väg.

Många tyckte att de hade stor nytta av att själva varit domare och sett den sidan av fotbollen. Det gjorde det lättare att prata med spelare och föräldrar i de egna lagen vid domslut som kanske inte alltid uppskattades av dessa.

Dagen avslutas med en sammanfattning av Eva och Nathalie och deltagarna fick reflekterade över vad som var det viktigaste de tar med sig från dagen. Många upplevde att de skulle ha nytta av den kunskap de fått i sitt övriga liv utanför fotbollen. De fick också en bekräftelse på att de var på rätt väg och de nu var tryggare i sin roll som ledare.

Denna gång fick deltagarna praktisk kunskap i hur man som ledare kan hantera och förhåller sig till olika kritiska situationer som kan uppstå i ett lag samt hur man stärker gruppkänslan och sammanhållningen i barn- och ungdomslag. De fick helt enkelt kunskaper om hur de kan skapa ett tryggt klimat för barn och ungdomar att växa, utvecklas och har roligt i.