Årets Barn- och Ungdomsförening 2014

Ingarö IFVi önskar Ingarö IF lycka till på kvällens Fotbollsgala som nominerad från Stockholm i kategorin "Årets Barn- och Ungdomsförening".

De 24 distriktsvinnarna har ställts mot varandra och en jury med representanter från SvFF/ SDF har utsett Årets barn- och ungdomsförening nationellt. Vinnande förening uppmärksammas i anslutning till kvällens Fotbollsgala och nomineras sedan till UEFA:s Grassroots Award.

Syftet har varit att sätta fokus på den goda föreningsmiljön, och vad som kännetecknar en kvalitetsförening. Kriterierna är riktlinjer och värderingar tagna ur Mål och Strategi 2013-2017 för svensk fotboll, Fotbollens Spela, Lek och Lär, Inriktnings-PM Svensk fotbolls Föreningsutveckling, samt Svenska Fotbollförbundets Spelarutbildningsplan. Den förening som beskrivs är i det närmaste en utopi och något att sträva emot, men man har letat efter den förening som kommer nära/ närmast. SvFF hoppas att den här tävlingen sätter fokus på alla dessa fantastiska föreningar som ser till så att våra barn och ungdomar har en meningsfull sysselsättning var man än bor i landet.

Årets Barn och Ungdomsförening i Stockholm – Ingarö IF

Det som slår oss när vi besöker Ingarö IF är känslan av värme. Här finns ett genuint intresse och engagemang för individen, alla individer i klubben som spelare, ungdomsledare, föräldratränare, kanslipersonal med flera. Vårt samtal handlade också mycket om känslan att vara välkommen och sedd. Alla ska bli väl bemötta och känna sig välkomna och individen ska alltid lämna idrottsplatsen med känslan av att vara sedd och bekräftad. Ett exempel på föreningen jobbar med detta är att alla träningar och matcher ska ha en gemensam samling och avslut och att du som spelare alltid ska gå från träningen och mår bra.

Ingarö IF tror på människan, ej resultatet, och arbetar ständigt med frågan: "Hur gör vi för att ge våra barn/ spelare en god självkänsla?" Föreningen är också övertygad om att resultaten kommer när spelarna/folk mår bra.

Visst finns konflikter och de tror på den aktiva dialogen. De är där när det händer och föreningen tar tag i dessa direkt, skapar dialog och tycker att konflikter är bra och en möjlighet till lösning. Det finns ingen rädsla för konfliker.

Föreningen har en tydlig värdegrund och en policy framtagen med stor delaktighet genom workshop vid fyra tillfällen med alla ledare. Det finns flera styrdokument och föreningen har bestämt sig för vad den tror och står för.

Förankringen sker t.ex. vid starten av Fotbollsskolan som sker genom Trestegs raketen. Vidare har man aktiva/ kontinuerliga samtal med varje åldersgrupp om praktiska saker, utvärderingar och värderingar. Tränare/ ledare värvas utefter om de "passar in" i klubben och de väljer aktivt vilka ledare de vill ha. Det finns en tydlighet vad gäller spelarutbildning och samtal förs kontinuerligt med åldersgrupperna. Lagen får inte "toppa" och nivåindelning är ok men inte hela tiden. Man tror också på rotationsträning (finns en speciell policy för Rotationsträning i Ingarö IF FF) och individanpassat istället för nivåindelat. Föreningen tycker att det fungerar bra och där det blir problem träffar man ledarna och löser situationen. Det har förekommit att tränare och spelare har lämnat klubben men detta händer mer sällan nu. De som går är alltid välkomna tillbaka vilket man också har exempel på.

Ingarö IF arbetar också med sina unga ledare och hade i somras 24 ungdomsledare på sommarfotbollsskolan (1 ledare på 5 barn) Unga ledare fungerar även som assisterande tränare i övriga lag och föreningen jobbar för att de ska känna sig 100% trygga.

Cuppolicy finns för matcher på hemmaplan (Vad och vilka lag som får arrangera cup hemma) men ännu ingen för åka på cuper. De känner dock att detta borde skrivas. Flera lag har tidigare åkt till Dalecarlia cup (inte just nu) och förhoppningen är att detta initiativ ska dammas av och startas om.

All verksamhet bedrivs på Ingarö IP:s konstgräs och naturgräs. Vintertid bedrivs viss träning inomhus, i mån av tillgång till hallar. Förhoppningen är att kunna utöka anläggningen med en fem- och en sjumanna konstgräs och den senare med tält vintertid.

Föreningens hemsida:
Föreningens "Så här gör vi" med alla styrdokument:

Kriterier vid nomineringen till Årets barn- och ungdomsförening

 • Öppen för alla, gärna med både pojk- och flickverksamhet
 • Ingen toppning eller selektering i verksamheten
 • En sund miljö för pojkar, flickor, ledare och föräldrar
 • Goda ledare - förebilder för barn och ungdomar, positiva skötsamma föräldrar
 • Tydlig verksamhetsidé och en levande policy utifrån Fotbollens Spela, Lek och Lär, styrelse som styr och leder mellan årsmötena
 • Finns en utbildningskultur (spelar-tränarutbildning, internutbildningar) i föreningen, och en plan för utbildning
 • Ekonomi i balans, där föreningen är ansvarig för ekonomin, ej lagkassor
 • Cuppolicy; en plan för hur föreningen skickar lagen på cup, som utgår från reseavstånd, sportsliga morötter och kostnader
 • Verksamhetsplanering – ordning och reda och en förening som agerar, och inte alltid reagerar på omvärlden.
 • Det finns de viktigaste styrdokumenten för verksamhetsplanering, budget, policy, spelar/tränarutbildning, marknadsplan mm
 • Samhällsengagemang i form av sociala projekt
 • Föreningen har skapat goda förutsättningar för träning och match