Framtidens Idrottsförening - Med framtiden i sikte!

Närmare 150 styrelsemedlemmar från 34 olika Stockholmsklubbar samlades när Stockholms Fotbollsförbund och SISU Idrottsutbildarna bjöd in till utbildningen "Framtidens Idrottsförening". Utbildningen bygger på Riksidrottsförbundets projekt Framtids IF, där man kartlägger idrottens möjligheter och utmaningar i framtiden.

Allt fler trender i samhället påverkar och utmanar den traditionella fotbollsföreningen och det gäller att förhålla sig till de trenderna för att finnas kvar i framtiden. I söndags träffades stora delar av Stockholmsfotbollen för att tillsammans möta dessa utmaningar och diskutera möjliga lösningar.

– Det här är jätteviktiga frågor för oss. Ofta hamnar fokus på att man till exempel tappar medlemmar, snarare än att vi diskuterar lösningarna, hur vi motverkar medlemstapp. Jag hoppas vi kan få med oss nya idéer och tankar om hur vi kan arbeta för att hänga med i framtiden, sa Michael Lense, ordförande i Tungelsta IF, en av de föreningar som deltog.

Milou Werth från SISU Idrottsutbildarna höll i utbildningen, där fokus låg på fyra trender som påverkar föreningarna såväl idag som i framtiden samt hur föreningarna kan förhålla sig till dem. Inspiration var ledordet, där styrelseledamöterna själva skulle komma fram till vad och hur de vill arbeta med framtiden i sin förening.

– Att möta framtiden har att göra med de val vi gör, baserat på vad vi vet och vad vi vill, inledde Milou och uppmanade sedan föreningarna att själva fundera över varför de egentligen fanns till.

Och diskussionerna lät sig inte vänta. Milou Werth fick allt svårare att stoppa de engagerade samtalen runt borden. Det märktes att framtidsfrågor och utmaningar var något som låg föreningarna varmt om hjärtat.

– Allting var väldigt intressant, även om det som presenterades inte var någon nyhet. Vi jobbar redan idag mycket med hur föreningen uppfattas i samhället, men i sådana här sammanhang blir det ännu mer tydligt hur viktigt det arbetet är, sa Lorentz Engström, vice ordförande och lagledare i Reymersholms IK.

Eftermiddagen avslutades med att föreningarna fick skriva ner fem konkreta punkter att utgå från i sitt arbete för att förhålla sig till framtidsutmaningarna. Därefter var det middag och sedan var det dags att se när Sverige vann mot Liechtenstein på Friends Arena.

Faktaruta 1:

Bakgrund – Framtidens idrottsförening

Framtidens Idrottsförening kommer från projektet Framtidens IF, som Riksidrottsförbundets årsmöte (RF-stämman) fattade beslut om 2011. Projektet avslutades våren 2013. I maj 2013 tog RF-stämman bland annat beslut om att genomföra ett strategiarbete om svensk idrotts framtida förutsättningar. Ett arbete som ska mynna ut i strategiplaner för att möta framtidens utmaningar och ligga till grund för ett antal långsiktiga mål.

Faktaruta 2:

Fyra metatrender som påverkar Framtidens idrottsförening

1. En ökad kommersialisering
2. En ökad individualisering i kollektivet
3. Ett ökat behov att se och synas
4. En befolkningssammansättning i förändring

Enkät:

Varför är din förening här idag?

Michael Lense, ordförande Tungelsta IF
- För att inspireras och få idéer om hur vi kan arbeta med dessa frågor. Vi strävar hela tiden efter att utveckla våra ledare och därigenom våra medlemmar, så förhoppningsvis får vi lite tips om hur vi kan inspirera våra ledare ännu mer.

Linda Sjöblom, föräldrarepresentant i styrelsen och tränare i P05 Solberga BK
- För vi är en liten förening bland många större föreningar och måste synas mer för att locka till oss folk. Vi vill överleva i framtiden vill veta hur en liten förening kan underhålla och förvalta sina medlemmar så vi på sikt kan växa. Målsättningen på kort sikt är att kunna ställa upp med minst ett lag i varje åldersgrupp, så ser det tyvärr inte ut idag.

Lorentz Engström, viceordförande och lagledare P98 Reymersholms IK
- Just nu diskuterar vi i styrelsen mycket om föreningens varumärke och hur vi uppfattas i samhället. Vi hoppas kunna diskutera dessa frågor ännu mer och kanske få inspiration till aktiviteter som är varumärkesbyggande. Jag tror att ett starkt varumärke är en bra början för en förening som vill vara med i framtiden.

FREJA ANDERSSON