Framtidens Fotbollsledare

I tisdags kväll var det dags för Framtidens Fotbollsledare och första utbildningsträffen.
Åtta taggade ungdomar lyssnade under kvällen till Rauno Juustovaara från Lillsveds Idrottsfolkhögskola och ämnet för dagen var Teambuilding. Syftet med kvällen var att deltagarna ska lära känna varandra samt att de ska få en inblick i och verktyg för hur de kan skapa en bra grupp.
Teori varvades med praktik och deltagarnas samarbetsförmåga sattes på prov vid ett flertal tillfällen.

Vad är då viktigt att ha i åtanke då man vill skapa en bra grupp? Kommunikation, roller, ledstjärnor relationer var några saker att fundera över och jobba med. Det handlar om att förbättra kommunikationen i gruppen och träna spelarnas förmåga att lyssna. Vidare om att öka spelarnas förståelse för att alla har något unikt att bidra med, att öka medvetenheten hos spelarna om deras egna beteenden, att lära dom att se roller inom gruppen och skapa tilltro till varandra. Viktigt är också att tillsammans förtydliga gruppens syfte och mål.

Deltagarna fick frågan vad ordet respekt betyder för just dom. Förutom att behandla andra som du själv vill bli behandlad blev svaren många och olika vilken visar att det är viktigt att alla i gruppen har samma tolkning av ord vi ofta använder oss av. En samsyn skapas genom att ta upp och återkommande prata om vad syfte och mål är och hur gruppen tillsammans ska nå dit.

En spännande, engagerande och aktiv kväll avslutademed att Rauno gick igenom en grupps utveckling, vilka faser den genomgår och vikten av olika ledarskap i olika faser.

Utbildningen Framtidens Fotbollsledare fortsätter med ett späckat novemberschema med En för alla - alla för en (gruppdynamik), Idrottens Föreningslära och besök på StFF:s Representantskap.

Läs mer om Framtidens Fotbollsledare här