Framtidens Fotbollsledare 2014-2015

I söndags var det äntligen dags att starta upp andra omgången av Framtidens Fotbollsledare. En utbildning som vänder sig till unga fotbollsledare i våra föreningar. Genom Idrottslyftet kan din förening få möjlighet att utbilda två unga ledare i idrottens- och fotbollens organisation samt stärka honom/ henne i sin roll som ledare.

Förmiddagen startades upp med en utbildning för 10 taggade mentorer. Henrik Lannér från SISU Idrottsutbildarna lotsade deltagarna genom mentorskapets hemligheter. Vad innebär rollen som mentor, vad ger jag - vad får jag och vilka utmaningar finns? Hur vill jag uppfattas, vilka erfarenheter, nätverk och aktiviteter kan jag dela med mig av? Engagemanget var stort och när klockan närmade sig lunch var alla redo för att träffa sina adepter.

På eftermid- dagens introduktions- träff kom tio unga ledare från sex föreningar tillsammans med sina förenings- ansvariga. Sex killar och fyra tjejer från Rågsveds IF, Saltsjöbadens IF, Stuvsta IF, Spånga IS FK, FC Djursholm och Sollentuna FK. De fick information om utbildningens syfte och mål samt vilka utbildningar de ska genomgå under resans gång. Bl.a. handlar det om Idrottens föreningslära, Fördjupat ledarskap (En för alla – alla för en och På tå när det är dags) Teambuildning, SvFF:s Spelarutbildningsplan, Personligt ledarskap och Idrotten vill/Fotbollens Spela Lek och lär. Utöver detta ska de besöka StFF:s årsmöte, träffa förbundets valberedning samt besöka två kommittémöten.

Efter denna inledning var det dags att lyssna på dagens föreläsning "Ung i det styrande rummet". Freja Andersson och Rikard Aspegren berättade med inlevelse om sina respektive vägar genom idrotten/fotbollen till dagens uppdrag. Båda unga ledare som började sina "karriärer" i StFF:s dåvarande Ungdomsråd. Freja sitter idag i StFF:s Tävlingskommitté och engagerar sig ideellt med Enskede IK:s nya spelarutbildningsmodel. Rikard arbetar på SISU Idrottsutbildarna och är på olika nivåer engagerad inom Svenska Basketbollförbundet. En otroligt inspirerande förläsning som även tog upp svårigheter och utmaningar de stött på längs vägen och som avslutades med en hel del medskick.

Nu var det dags för deltagarna att möta sina mentorer för första gången och samtidigt fick föreningsrepresentanteran information om de utbildningar de ska genomföra i sina föreningar, Ungdomsbarometern och Engagera flera. Dagen knöts ihop med deltagarpresentationer, några väl valda ord av kursledarna och utdelning av material, bl.a. boken Så fungerar ungdomsfotboll.

Nu är äntligen utbildningen igång och vi ser alla fram mot första utbildningstillfället i oktober där Teambuilding är ämnet för dagen. Mentorer och adepter har bokat nästa träff och StFF:s olika kommittéer får snart ett första besök av dessa vetgiriga och kunskapstörstade unga fotbollsledare.

Läs mer här!