Kallelse till årsmöte 2014

Stockholms Fotbollförbund avhåller ordinarie årsmöte tisdagen den 4 mars kl. 19.00, Medborgarhuset, Medborgarplatsen, Stockholm.

Föredragningslista enligt stadgarna. Andra ärenden än där upptagna får ej avgöras vid ordinarie årsmöte.