Herrfotbollens seriesystem

Hur många lag ska det vara i Allsvenskan? Hur ska division 1 utvecklas? Ska vi äntligen få regionala serier i div. 3 så att utformningen av serierna blir mindre stelbent?

SvFF:s förbundsstyrelse har beslutat att seriesystemet i herrfotbollen ska ses över och det är många frågor som söker sitt svar. Den övergripande frågan är naturligtvis hur seriesystemet skall utformas för att bäst gynna talangutveckling och svensk fotbolls utveckling. I princip är det hela herrpyramiden som nu ses över. Jag tycker att det är bra att man tar ett helhetsgrepp eftersom varje förändring i någon del av seriesystemet får återverkningar i andra delar.

Så här är uppdraget formulerat:

Förbundsstyrelsen beslutar

att
konstituera en styrgrupp som, direkt underställd Förbundsstyrelsen, ges i uppdrag att analysera behovet av en ny struktur och utformning av samtliga förbundsserier, herrar, och konsekvenserna av detta för den elitförberedande fotbollen och distriktsserierna, samt utifrån denna analys lägga ev. förslag till förändring

att styrgruppen ska, vad avser herrfotboll, analysera frågan om en ny gränsdragning mellan förbundsserierna och distriktsserierna, frågan om strukturen för svensk fotbolls elitförberedande tävlingsverksamhet (15 - 21 år), frågan om låneverksamhet mellan föreningar, frågan om införande av ett rakt seriesystem i nuvarande lägre förbundsserier, och, efter extern ekonomisk utredning i frågan, analysera utformningen av samtliga förbundsserier med hänsyn till sportsliga och ekonomiska dimensioner

att styrgruppen därutöver är oförhindrad att lägga förslag även i andra frågor som rör en framtida utformning av förbundsserierna och distriktsserierna

Jag ingår i denna styrgrupp som representant för Svealandsdistrikten. Övriga ledamöter är representanter från SEF (Allsvenskan och Superettan), SEFE (div. 1 och 2), EFD (Damallsvenskan och Elitettan) samt Götaland och Norrland. Ordförande är Jörgen Eriksson.

Ett förändrat seriesystem för herrfotbollen berör och engagerar många, både som spelare och som supportrar. Jag tycker därför att det är viktigt att frågorna blir ordentligt diskuterade. Min uppfattning är att SvFF alltför ofta fört diskussioner om viktiga förändringar i alltför slutna kretsar. För ett par år sedan var jag ledamot i en demokratiutredning inom SvFF som bl. a behandlade detta. Så här skrev vi:

"Eftersom fotbollen engagerar så många och så starkt är det naturligt att de beslut som tas inom Svensk Fotboll, på olika nivåer, blir granskade av media och omdiskuterade. Detta är i grunden något positivt. Men om fotbollens egna demokratiska strukturer är okända även för majoriteten av de aktiva, spelarna och ledarna så att man inte vet vem som ansvarar för de olika besluten, eller om de diskussioner som föregått ett visst beslut varit förebehållna en relativt liten grupp förtroendevalda, så skapas problem. Det kan lätt bli en känsla av "god dag yxskaft" om och när den nödvändiga debatten om fotbollens ställningstaganden och utveckling förs utifrån vitt skilda utgångspunkter. Risken är paradoxalt nog att demokratiskt fattade beslut i media kan framställas som om Svensk Fotbolls organisation vore tondöv. Sammantaget gör detta att vi i arbetsgruppen ser stora utmaningar för Svensk Fotboll."

Tempot i utredningen är högt och även om vi precis har börjat vårt arbete så vill jag bjuda in till diskussion.

Kvalspelet mellan div. 3 och 4 ställer till stora problem för oss och sportsligt är det olyckligt att ha ett system där seriesegraren måste kvala. Det vore bra om vi kunde få styra över div. 3, och kanske även div. 2, själva i regionala serier. Det skulle göra att vi i StFF tillsammans med de distrikt vi delar serierna med själva skulle kunna besluta om utformningen så att det passar för våra lag och våra villkor.

Jag tycker också det vore önskvärt att utveckla div. 1, kanske är det dags att slå samman de två div. 1-serierna till en serie? Det kräver förstås noggranna beräkningar av kostnader och intäkter för föreningarna innan man tar ställning. Det är redan idag mycket svårt att få ekonomin att gå ihop för div. 1-föreningarna.

Hur ska vi se till att duktiga spelare som idag är inte får speltid i elitlagens A-lag skall få bra matchning samtidigt som de får tillgång till bra träningsmöjligheter för sin utveckling? Och hur många lag skall vi ha i våra högsta serier – Allsvenskan och Superettan? Det finns många argument att ta ställning till.

I förra veckan hade jag ett möte med ett antal inbjudna föreningar i vårt distrikt för att lyssna på synpunkter. Det kommer att bli ytterligare sådana möten för att pröva förslag och argument. Du som har synpunkter, välkommen att komma på nästa möte eller att höra av dig direkt till mig.

Ylva Johansson
Ordförande
ylva.johansson@stff.se