Undersökning - Korsband

Sökes fotbollsspelande flickor/damer i åldrarna 16-25 år,
som har ett knä som är korsbandsopererat för högst 3 år sedan!

Syftet med studien är att undersöka hur fotbollsspelande flickor/damer som har opererat ett knä för en främre korsbandsskada, och som återgått till fotbollsspel presterar i olika hopp-, styrke- och balanstester.

Även frågeformulär om knäfunktionen och hur motiverad och tävlingsinriktad man är som person ingår. Frågeställningen är om dessa tester och frågeformulär kan belysa om det finns faktorer, som kan förutsäga om det finns svagheter respektive styrkor vid återgång till fotbollsspel. Detta för att hitta eventuella faktorer som kan förutsäga en ökad risk för ny skada respektive faktorer som styr återgång till fotbollsspel.

Är det någon inom Er förening som har ett knä som är opererat för en främre korsbandsskada för högst 3 år sedan och spelar fotboll? De tillfrågas att delta i denna studie.

Tester kommer att utföras vid ett tillfälle under försäsong januari-april där tid och plats bestäms tillsammans med testledaren (Anne Fältström). Även vissa frågeformulär om nuvarande knäfunktion, spelnivå och bakgrundsdata kommer att användas. Dessa formulär fylls i via en webbaserad enkät. Spelaren kommer sedan att följas under 2 år, med avstämning (frågeformulär) varje halvår (efter vår-, höstsäsong och säsongsstart), för att se hur knäfunktionen är och om flickan/damen fortfarande spelar fotboll.

Om ni har någon i er förening, som verkar stämma in på beskrivningen så hör av er till Anne Fältström (se nedan) för mer information om studien.

Deltagandet i studien är helt frivilligt. All data kommer att behandlas under sekretess. Enligt Personuppgiftslagen (PUL) är Landstinget i Linköping personuppgiftsansvarig för denna studie. Du har rätt att skriftligen ansöka om kostnadsfri information om vilka personuppgifter som behandlats om just Dig och begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter.
Studien är godkänd av regionala etikprövningsnämnden i Linköping. Har du några frågor så tveka inte att kontakta projektansvariga.

Projektansvariga
Anne Fältström,
leg. sjukgymnast, Doktorand. Sjukgymnastiken D4, Länssjukhuset Ryhov, 551 85 Jönköping. Telefon: 036-321829, 036-326995.
E-mail: anne.faltstrom@lj.se

Martin Hägglund,
leg. sjukgymnast, Med. Dr, Docent, Linköpings Universitet.
martin.hagglund@liu.se

Joanna Kvist,
leg. sjukgymnast, Med. Dr, Docent, Linköpings universitet.
joanna.kvist@liu.se