Förlängd anmälningstid till S:t Eriks-Cupen!

Angående införande av en fjärde nivå för pojkar 10-12 år.

På Representantskapets möte onsdag den 20 november beslutades att införa en fjärde nivå (Extra Svår) för pojkar 10-12 år.

Extra Svår nivå införs för att motverka att föreningarna anmäler lag till äldre ålderklasser och för att uppmana föreningarna att välja rätt nivå inom sin åldersklass.

I Extra Svår får en förening bara anmäla ett lag per åldersklass.

Med anledning av ovanstående förlängs också anmälningstiden till S:t Eriks-Cupen så att föreningar som redan anmält lag har tid att korrigera sina anmälningar.

Anmälan kommer vara öppen i FOGIS till och med onsdag den 4 december.