Det blir en spännande diskussion på torsdag kväll

Att vara ordförande för Stockholms Fotbollförbund är ett fantastiskt roligt uppdrag och en stor utmaning. Jag är tacksam och glad över att få ha denna roll. Roligast är det nog när engagerade fotbollsmänniskor diskuterar och debatterar hur vår sport skall utvecklas.

Så var det för två veckor sedan när vi samlades till extra representantskap. Båda beslutspunkterna handlade om hur vi genom våra seriesystem skall stimulera och underlätta bra och utvecklande matchning av spelare.

På dam/flick-sidan har J19 i år blivit en riktigt bra serie med jämna matcher av hög kvalitet för de ambitiösa spelare som inte tillhör en EFD-förening och därför inte får spela i Svenska Spel F17. Initiativet till denna nytändning av J19 kom från Bollstanäs SK – tack för det! J19 fyller i dag en viktig roll för bra matchning och kan förhoppningsvis hålla hög och jämn nivå också kommande år.

I och med den nya seriepyramiden för damfotbollen med Elitettan har div 2 blivit en regional serie som vi delar med de andra distrikten i Svealand. De andra distrikten i Svealand, liksom nästan alla andra distrikt i landet, har en rak seriepyramid för damfotbollen. Div. 2 Svealand kommer från och med nästa år att tillåta B-lag. Dessa förändringar är vikiga skäl för att inför rak serie också inom StFF och så blev också beslutet. Detta kommer att gälla redan från nästa år och därmed försvinner alltså reservlagsserierna inom damfotbollen.

Även på herrsidan har det funnits missnöje och problem med reservlagsseriernas kvalitet för att på ett bra sätt bidra till matchning av spelare. En motion till förra årets representantskap från Huddinge IF m.fl. ledde till att styrelsen initierat möten och diskussioner om reservlagsseriernas utformning inom herrfotbollen. Många föreningar, framförallt från div 2-3, har betonat att tävlingsmomentet med upp- och nedflyttning är underordnat, viktigast är att få bra matchning av yngre spelare på väg in i A-laget. Det extra representantskapet beslutade att från och med 2014 införa en ny serieindelning där B-lagens placering i reservlagsserierna styrs av A-lagets divisionstillhörighet.

Jag tycker att det känns mycket bra att vi efter att diskuterat dessa frågor dels på representantskapet förra året och dels vid möten med de berörda föreningarna nu kunna gå till beslut. Seriesystemets och tävlingsbestämmelsernas utformning är till för att gynna fotbollens utveckling och utbildningen av våra spelare. När verkligheten förändras eller när problem uppstår så är det viktigt att vi kan anpassa våra serier så att vi når vårt mål om utveckling och utbildning.

"En elva med nollåttor" är den utredning som styrelsen tillsatt om pojk/herrfotbollen för att undersöka hur vi kan skapa bättre förutsättningar för att få fram fler herrlandslagsspelare. Johan Werner, som leder det arbetet, redogjorde engagerat på det extra representantskapet för de preliminära slutsatserna från den förstudie man gör. Det ledde till en engagerad diskussion om villkoren för det ideella engagemanget, föreningsstrukturen i Stockholm, behovet av välutbildade tränare, de allvarliga konsekvenserna av planbristen och mycket annat.

En fråga som diskuterades särskilt gällde matchningen av unga spelare i Sanktan. Det är idag mycket vanligt att lag anmäler sig i fel åldergrupp, d.v.s. i en åldersgrupp som är en (eller flera) år äldre. Detta är mycket vanligt på pojksidan i SEF-klubbarna men förekommer frekvent också inom flickfotbollen och i många föreningar. Ju fler lag som anmäler sig i en åldersgrupp högre ett år desto fler gör det kommande år, det blir som en snöboll som rullar. Ofta gör man detta för att man vill ha svårare motstånd än vad man upplever att man får i den egna åldersgruppen. Men eftersom väldigt många lag gör på det här sättet så möter man ofta lag i samma åldersgrupp ändå. Beteendet leder till flera problem. Lag som har anmält sig till rätt åldersgrupp och rätt svårighetsnivå riskerar att möta mycket duktigare men yngre lag och det leder då till ojämna matcher. Yngre spelare riskerar att möta motspelare som är mycket större och tyngre och att spela på för stor plan med för stort mål vilket kanske inte är optimalt för deras utveckling. Vad skall vi göra för att matcherna i Sanktan på bästa sätt skall bidra till fotbollsutbildningen för spelarna? I t ex Göteborgsdistriktet har man mött detta genom att införa skarpa åldersgränser, man får helt enkelt ha ett begränsat antal underåriga spelare i ett lag. Skall vi göra på samma sätt i vårt distrikt? I Sanktanutredningen för ett par år sedan föreslogs en ytterligare – supersvår – nivå. Kanske kan en sådan ytterligare nivå leda till att lag väljer denna nivå istället för en högre åldersgrupp? Förslag har diskuterats om att låta de föreningar på pojksidan som är certifierade som akademiföreningar utgöra en egen sluten serie. Är det en bra idé?

Nu på torsdag 5 september anordnar "En elva med nollåttor" en hearing om bl.a. dessa frågor. Även diskussion om framtidens förening, en bild av hur Stockholms står sig i en jämförelse när det gäller att fostra elitspelare och hur vi kan bli bättre på det kommer att tas upp. Hearingen är i Stockholmsidrottens Hus i Solna Business Park, Smidesvägen 5, 3 tr och börjar kl. 18.00 (kaffe och macka från kl. 17.30). Det går fortfarande att anmäla sig. Ta kontakt med Urban Helsing på kansliet om du är intresserad.

Tillsammans utvecklar vi stockholmsfotbollen!

Ylva Johansson
Ordförande