VIKTIGT inför säsongsstart och helgens matcher

Detta gäller samtliga matcher fr.o.m F/P13 t.o.m Veteraner och utskrift av spelarförteckning.

För att kunna använda sig av den elektroniska spelarförteckningen måste spelarna vara ungdomsregistrerade eller licensierade.

För att kunna ungdomsregistrera/licensiera en spelare måste man ha behörighet, detta har FÖRENINGSADMINISTRATÖREN.

KONTAKTPERSONEN för det specifika laget måste ha behörighet att redigera SITT lag d.v.s. skapa trupp och ta fram spelarförteckning.

KONTAKTPERSONEN skapar en trupp och från truppen skapar hen en spelarförteckning. Spelarförteckning ska skrivas ut i 2 exemplar och lämnas till domaren före match.

OM FÖRENINGSADMINISTRATÖREN inför helgens matcher inte har hunnit att registrera samtliga spelare går det bra att skriva ut en TOM spelarförteckning och fylla i samt kopiera så att man har två ex till domaren. Samtliga spelare 15 år och äldre MÅSTE vara licensierade för att få spela.

Manualer för ovanstående och andra frågor i FOGIS finns på StFF:s hemsida under Föreningar - FOGIS